ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

5
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  จำนวนนับจาก 1-10 มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว
  • A. 

   4 ตัว

  • B. 

   5 ตัว

  • C. 

   6 ตัว

  • D. 

   7 ตัว

 • 3. 
  จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะจาก 1-10
  • A. 

   12

  • B. 

   15

  • C. 

   17

  • D. 

   19

 • 4. 
  ตัวประกอบเฉพาะของ 16 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   2

  • B. 

   2 4

  • C. 

   2 4 8

  • D. 

   2 4 8 16

 • 5. 
  ตัวประกอบเฉพาะของ 20 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   2

  • B. 

   2 5

  • C. 

   2 4 5

  • D. 

   2 4 5 10 20