ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.4

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   พ.ศ. = ค.ศ.+543

  • B. 

   ร.ศ. = พ.ศ.-2325

  • C. 

   ค.ศ. = พ.ศ.+543

  • D. 

   ฮ.ศ. = พ.ศ.-2288

 • 2. 
  บิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล คือ ใคร
  • A. 

   อริสโตเติล

  • B. 

   มองเตสกิเออร์

  • C. 

   รุสโซ

  • D. 

   เฮโรโดตัส

 • 3. 
  กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.ใด
  • A. 

   พ.ศ. 2310

  • B. 

   พ.ศ. 2315

  • C. 

   พ.ศ. 2320

  • D. 

   พ.ศ. 2325

 • 4. 
  กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีนานกี่ปี
  • A. 

   150 ปี

  • B. 

   250 ปี

  • C. 

   315 ปี

  • D. 

   417 ปี