ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

3
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สามารถ   อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   สา-มา-รด

  • B. 

   สา-มาด

  • C. 

   สาม-มด

 • 2. 
  ฉันกินทุเรียน   จากประโยคดังกล่าว  คำว่าทุเรียนหมายถึงอะไร
  • A. 

   คน

  • B. 

   ผัก

  • C. 

   ผลไม้

 • 3. 
  คำใดเขียนผิด
  • A. 

   โรงเรยน

  • B. 

   ดินทราย

  • C. 

   ไม้กวาด