ข้อสอบการหารชั้น ป.2

10
 .2

ข้อสอบการหารชั้น ป.2

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  52525   5 =
  • A. 

   10505

  • B. 

   1210

  • C. 

   10550

  • D. 

   15001

  • E. 

   1550

 • 2. 
  213
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   77

  • D. 

   66

  • E. 

   6

 • 3. 
  364
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   3

  • D. 

   5

  • E. 

   8

 • 4. 
  357
  • A. 

   55

  • B. 

   6

  • C. 

   1

  • D. 

   7

  • E. 

   5

 • 5. 
  648
  • A. 

   55

  • B. 

   9

  • C. 

   3

  • D. 

   8

  • E. 

   7

 • 6. 
  223
  • A. 

   7

  • B. 

   7เศษ1

  • C. 

   17เศษ1

  • D. 

   1เศษ7

  • E. 

   25

 • 7. 
  639
  • A. 

   9

  • B. 

   8

  • C. 

   5

  • D. 

   7

  • E. 

   2

 • 8. 
  5511
  • A. 

   555

  • B. 

   55

  • C. 

   5

  • D. 

   05

  • E. 

   50

 • 9. 
  328
  • A. 

   444

  • B. 

   44

  • C. 

   4

  • D. 

   04

  • E. 

   40

 • 10. 
  306
  • A. 

   5

  • B. 

   55

  • C. 

   555

  • D. 

   05

  • E. 

   50