ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

5 | Total Attempts: 1341

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด  ;


Questions and Answers
 • 1. 
  ในการสื่อสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดช่วยแปลงสัญญาณ
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   สแกนเนอร์

  • C. 

   โมเด็ม

  • D. 

   เราเตอร์

 • 2. 
  เทปแม่เหล็ก จานแสง บัตรเอทีเอ็ม จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
  • A. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

  • B. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

  • C. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

  • D. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูล

 • 3. 
  กล้องดิจิทัล เครื่องเอกซเรย์ ไมโครโฟน จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
  • A. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

  • B. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

  • C. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

  • D. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาข้อมูล

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  • A. 

   UNIX

  • B. 

   DOS

  • C. 

   Windows

  • D. 

   Editor

 • 5. 
  ข้อใดเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจโดยตรง
  • A. 

   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top