Saobraćajni Znaci

5 Questions

Settings
Please wait...
Saobraajni Znaci

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dete mlađe od ________ godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima.
 • 2. 
  Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše 2 metra od desne ivice kolovoza.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

 • 3. 
  Ako se dva ili više vozača bicikla kreću u grupi, dužni su da se kreću:
  • A. 

   Jedan za drugim

  • B. 

   Jedan pored drugog

  • C. 

   Na međusobnom rastojanju od najmanje 5 metra

  • D. 

   Kako žele

 • 4. 
  Ukratko napišite zašto je važno znati značenja saobraćajnih znakova.