Haftom

7 Questions

Settings
Please wait...
Haftom

Azmoon One Haftom Group Top   T:Mozafar


Questions and Answers
 • 1. 
  ?؟الماس به چه صورت در طبیعت یافت می شود
  • A. 

   به صورت بلور های زیبا و درخشان در کنار سنگ های آتشفشانی

  • B. 

   از آب دریا

  • C. 

   به صورت بلور های زرد و کدر در هانه اتشفشان های خاموش و نیمه فعال

  • D. 

   تکه ها و یا رگه های فلزی درخشان در لابه لای برخی از خاک هاو سنگ ها

 • 2. 
  ?کدام یک از مواد زیر به طور مستقیم از طبیعت به دست نمی آید
  • A. 

   گوگرد

  • B. 

   الماس

  • C. 

   طلا

  • D. 

   آهن

 • 3. 
  کاغذ از.......................ساخته شده است.
  • A. 

   چوب و آب اکسیژنه

  • B. 

   چوب،آب اکسیژنه و اسید

  • C. 

   گچ،چوب و نشاسته

  • D. 

   گچ و نشاسته

 • 4. 
  مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن گسسته شود،بیانگر کدام خاصیت است؟
  • A. 

   چگالی

  • B. 

   سختی

  • C. 

   استحکام

  • D. 

   انعطاف پذیری

 • 5. 
  استفاده از کدام آلیاژها به ترتیب برای ساخت لوازم پزشکی و موتور اتومبیل مناسب تر است؟
  • A. 

   برنج-چدن

  • B. 

   چدن-فولاد زنگ نزن

  • C. 

   فولاد زنگ نزن-چدن

  • D. 

   فولاد زنگ نزن-فولاد زنگ نزن

 • 6. 
  خمیربازی، انعطاف پذیر است؟
  • A. 

   درست

  • B. 

   نادرست