Sajak Warkah Kepada Generasi

7 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sajak Warkah Kepada Generasi

Pilih jawapan yang betul.  


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apakah tema sajak Warkah kepada Generasi?   
  • A. 

   A. Keberanian

  • B. 

   B. Cinta akan negara

  • C. 

   C. Kejujuran

  • D. 

   D. Kegigihan

 • 2. 
  Unsur alam yang manakah tidak ada dalam sajak Warkah kepada Generasi?
  • A. 

   Langit

  • B. 

   Pantai

  • C. 

   Bumi

  • D. 

   Tanah

 • 3. 
  Rima akhir rangkap kedua adalah a,b,c,d,e
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Apa maksud anafora?
  • A. 

   A. penggunaan singkatan

  • B. 

   B. penggunaan ayat yang mudah

  • C. 

   C. Ulangan kata di hadapan ayat

  • D. 

   D. bebas

 • 5. 
  Apakah maksud perkataan 'warkah'?
  • A. 

   A. perjuangan

  • B. 

   B. kepentingan

  • C. 

   C. dokumen

  • D. 

   D. surat

 • 6. 
  Sajak ini bertemakan semangat kerjasama untuk memajukan Malaysia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top