ธงชาติ 1

10
 1

.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นี้คือธงชาติ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  นี้คือธงชาติมาเลเซียใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  ธงชาติผืนนี้เป็นธงชาติของประเทศอังกฤษใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไ่ม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  นี้คือธงชาติอังกฤษใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  นี้คือธงชาตแอฟริกาใต้ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  นี้คือธงชาติเสปนใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False