ธงชาติของประเทศต่างๆ

10
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นี่ธงชาติของประเทศ พม่า ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  นี่ธงชาติของประเทศ ปาเลา ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  นี่ธงชาติของประเทศ ตูวาลู ช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  นี่ธงชาติของประเทศ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  นี่ธงชาติของประเทศ เบลีซ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  นี่ธงชาติของประเทศ บราซิล ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  นี่ธงชาติของประเทศ เฮติ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  นี่ธงชาติของประเทศ โรมาเนีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  นี่ธงชาติของประเทศ ตุรกี ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  นี่ธงชาติของประเทศ  จีน ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False