นี่คือธงชาติประเทศอะไร

10
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   เเคนนาดา

  • D. 

   ฝรั่งเศษ

 • 2. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   สิงค์โปร

  • C. 

   ฮ่งกง

  • D. 

   จีน

 • 3. 
  นี่คือธงชาติประเทศอไร
  • A. 

   ฮ่งกง

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   พม่า

 • 4. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ไทย

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   สิงค์โปร

 • 5. 
  นีนี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   อิตาลี

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   พม่า

 • 6. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   ลิเดีย

  • B. 

   ลิทัวเนีย

  • C. 

   เฮติ

  • D. 

   กัมพูชา

 • 7. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   เฮติ

 • 8. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   อเมริกา

  • B. 

   บรูไน

  • C. 

   ชิลี

  • D. 

   เเอฟาริกาใต้

 • 9. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   เฮติ

  • B. 

   เเอฟาริกาใต้

  • C. 

   แคนนาดา

  • D. 

   บรูไน

 • 10. 
  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   ชิลี

  • B. 

   บราซิล

  • C. 

   เปรู

  • D. 

   อุรุกวัย