ธงชาติประเทศต่างๆ

10
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   แคนาดา

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   แอฟริกาใต้

 • 2. 
  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 3. 
  • A. 

   ออสเตรเลีย

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   ประเทศอเมริกา

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 4. 
  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   ออสเตรเลีย

 • 5. 
  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   แอฟริกาใต้

 • 6. 
  • A. 

   ญี่ปุ่น

  • B. 

   เกาหลีใต้

  • C. 

   แอฟริกาใต้

  • D. 

   แคนาดา

 • 7. 
  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   ลาว

  • C. 

   ออสเตรเลีย

  • D. 

   แอฟริกาใต้

 • 8. 
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   เกาหลีใต้

  • C. 

   ประเทศอเมริกา

  • D. 

   แคนาดา

 • 9. 
  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   เยอรมนี

  • D. 

   ประเทศอเมริกา

 • 10. 
  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   ประเทศอเมริกา