คำถามรอบตัว

10
คำถามรอบตัว

 

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  จังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือ..?? 
  • A. 

   นครราชสีมา

  • B. 

   เชียงใหม่

  • C. 

   กาญจนบุรี

  • D. 

   ตาก

 • 2. 
  อนุสาวรีย์ย่าเหลตั้งอยู่ที่จังหวัดใด..?? 
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   นครปฐม

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   กาญจนบุรี

 • 3. 
  ดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไร..?? 
  • A. 

   พุทธรักษา

  • B. 

   บัว

  • C. 

   มะลิ

  • D. 

   พิกุล

 • 4. 
  สถานบันเทิงที่เรียกว่า ผับ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด..?? 
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   อิตาลี

  • C. 

   สหรัฐอเมริกา

  • D. 

   ออสเตรเลีย

 • 5. 
  สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ปลา..?? 
  • A. 

   พะยูน

  • B. 

   ม้าน้ำ

  • C. 

   ฉลาม

  • D. 

   ปลาไหลไฟฟ้า

 • 6. 
  ชาติแรกที่คิดค้นผงชูรสคือชาติใด..?? 
  • A. 

   ญี่ปุ่น

  • B. 

   จีน

  • C. 

   อเมริกา

  • D. 

   ไทย

 • 7. 
  "บาย" ในภาษาเขมรแปลว่าอะไร..?? 
  • A. 

   เกลือ

  • B. 

   ปลา

  • C. 

   น้ำ

  • D. 

   ข้าว

 • 8. 
  วัดใดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา..?? 
  • A. 

   วัดพระแก้ว

  • B. 

   วัดโพธิ์

  • C. 

   วัดนิเวศธรรมประวัติ

  • D. 

   วัดราชบพิตร

 • 9. 
  แฝดสยาม อิน-จัน เกิดในสมัยใด..?? 
  • A. 

   รัชกาลที่ 2

  • B. 

   รัชกาลที่ 4

  • C. 

   รัชกาลที่ 5

  • D. 

   รัชกาลที่ 6

 • 10. 
  อัลเฟรด โนเบล เจ้าของรางวัลโนเบล เป็นคนชาติใด..?? 
  • A. 

   เยอรมัน

  • B. 

   สวิส

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   สวีเดน