คำถามชีวะ!!!

5 | Total Attempts: 1046

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คำถามชีวะ!!!

 


Questions and Answers
 • 1. 
   วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
  • A. 

   Biology

  • B. 

   Microbiology

  • C. 

   Ecology

  • D. 

   Cytology

 • 2. 
  คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
  • A. 

   การหายใจ

  • B. 

   การกินอาหาร

  • C. 

   การเจริญเติบโต

  • D. 

   การสืบพันธุ์

 • 3. 
  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชหรือพฤกษศาสตร์เรียกว่าอะไร
  • A. 

   Histology

  • B. 

   Botany

  • C. 

   Embryology

  • D. 

   Morphology

 • 4. 
   วิชาชีววิทยาให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การหายใจและการขับถ่าย

  • B. 

   การกินอาหารและการเจริญเติบโต

  • C. 

   การดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์

  • D. 

   การแพทย์และการเกษตร

 • 5. 
  ในการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทำให้เราได้อะไร
  • A. 

   ข้อเท็จจริง

  • B. 

   ข้อมูลต่าง ๆ

  • C. 

   คำตอบของปัญหา

  • D. 

   สมมติฐาน

Back to Top Back to top