คำถามเกี่ยวกับวรรณคดีสุโขทัย

5 | Total Attempts: 573

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คำถามเกี่ยวกับวรรณคดีสุโขทัย

คุณรู้จักวรรณคดีสมัยสุโ ทัยดีแึ้ค่ไหน?


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครคือผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่ 1?
  • A. 

   พ่อขุนบานเมือง

  • B. 

   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  • C. 

   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • D. 

   พระยาลิไท

 • 2. 
  ลักษณะการแต่งของไตรภูมิพระร่วง?
  • A. 

   ร้อยแก้ว

  • B. 

   ร้อยกรอง

  • C. 

   ร่าย

  • D. 

   กลอน

 • 3. 
  สุภาษิตพระร่วงแต่งเพื่อ?
  • A. 

   ความบันเทิง

  • B. 

   เทิดพระเกียรติ

  • C. 

   สั่งสอนประชาชน

  • D. 

   ใช้สอนหนังสือ

 • 4. 
  ใึครคือผู้แต่งตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
  • A. 

   นางจุฬามณี

  • B. 

   นางกัญญาวดี

  • C. 

   นางจิตราลักษณ์

  • D. 

   นางนพมาศ

 • 5. 
  มังรายศาสตร์แต่งเพื่อ?
  • A. 

   ใช้บริหารบ้านเมือง

  • B. 

   ใช้พิจารณาคดีความ

  • C. 

   ใช้สอนหนังสือ

  • D. 

   เพื่อความบันเทิง

Back to Top Back to top