นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

5
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.คนนี้คือใคร
  • A. 

   ไอสไตน์

  • B. 

   อโวกาโดร

  • C. 

   นิวตัน

  • D. 

   รัทเทอร์ ฟอร์ด

 • 2. 
  2. นี่เรียกว่าเลขอะไร
  • A. 

   เลขคณิตคิดสร้างสรรค์

  • B. 

   เลขหลัก - -

  • C. 

   เลขอโวกาโดร

  • D. 

   ไม่รู้

 • 3. 
  3.คนคนนี้ถูกลูกอะไรตกใส่
  • A. 

   ลูกแอปเปิ้ล

  • B. 

   ลูกนิมิตร

  • C. 

   ลูกศร

  • D. 

   ลูกพ่อ

 • 4. 
  4. ไอสไตน์เป็นคนชาติอะไร
  • A. 

   คนไทย

  • B. 

   คนยิว

  • C. 

   คนออสเตรเลีย

  • D. 

   คนสเปน

 • 5. 
  5. คนนี้เสนอทฤษฎีอะไร
  • A. 

   ทฤษฎีควอนตัม

  • B. 

   ทฤษฎีสัมพันธภาพ

  • C. 

   ทฤษฎีบิ๊กแบง

  • D. 

   ทฤษฎีอะตอม