ข้อสอบร่างกายของเรา

2
ข้อสอบร่างกายของเรา

ข้อสอบร่างกายของเรา

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ร่างกายของเราอะไรสำคัญที่สุด
  • A. 

   ตา

  • B. 

   จมูก

  • C. 

   หู

  • D. 

   สำคัญทุกข้อ

 • 2. 
  2.  ดวงตามีประโยชน์ตามข้อใด
  • A. 

   ใช้มองสิ่งต่าง ๆ

  • B. 

   ใช้ฟังเสียงต่าง ๆ

  • C. 

   ใช้ในการหายใจ

  • D. 

   ใช้ในการป้องกันศัตรู