ข้อสอบคณิต

2 Questions
ข้อสอบคณิต

ข้อสอบคณิต

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. จงหาผลบวกของ 5+3
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   6

  • D. 

   5

  • E. 

   4

 • 2. 
  2. จงหาผลลบของ  9-6
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1