ข้อสอบคณิตคิดเร็ว

3
ข้อสอบคณิตคิดเร็ว

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = เรียกว่าสมการ

  • B. 

   ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย > เรียกว่าอสมการ

  • C. 

   สมการที่ไม่มีคำตอบเรียกว่า สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  A + 10 = 25, a = ?
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 3. 
  X/12 = 15/36, x = ?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   15