ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6

6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6

จงกากบาทข้อที่ถูกเพียงข อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเป็นคำตอบของ  99+87
  • A. 

   147

  • B. 

   164

  • C. 

   175

  • D. 

   186

 • 2. 
  303,908,720 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ อยู่ในหลักใด
  • A. 

   หลักพัน

  • B. 

   หลักหมื่น

  • C. 

   หลักแสน

  • D. 

   หลักล้าน

 • 3. 
  ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 65,500 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   66,000

  • B. 

   70,000

  • C. 

   64,000

  • D. 

   60,000

 • 4. 
  ข้อใด เป็นคุณสมบัติของการแจกแจง
  • A. 

   ( 25 + 5 ) x 35 = ( 25 + 5 ) x ( 30 + 5 )

  • B. 

   ( 25 + 5 ) x 35 = 35 x ( 25 + 5 )

  • C. 

   ( 25 + 5 ) x 35 = ( 25 x 35 ) + ( 35 x 5 )

  • D. 

   ( 25 + 5 ) x 35 = 30 x 35

 • 5. 
  จำนวนต่อไปนี้ ข้อใด เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด 
  • A. 

   11 21 31 41

  • B. 

   7 17 37 47

  • C. 

   3 13 23 33

  • D. 

   2 5 7 9

 • 6. 
  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 24    42 ต่างกันอยู่เท่าไร
  • A. 

   162

  • B. 

   99

  • C. 

   117

  • D. 

   108