ข้อสอบหลักสูตร 2551
25
ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่อในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เ มื่อปรากฎคำถามให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้านหน้าคำตอบ แล้วคลิ๊กยืนยันที่คำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85  ใช้เวลาทำไม่เกิน 15 นาที ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบครับ