ข้อสอบภาษาไทยป.1.1

2
ข้อสอบภาษาไทยป.1.1

ข้อสอบภาษาไทยป.1

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.คำในข้อใดอ่านออกเสียงโท
  • A. 

   ช้าง

  • B. 

   ต่าง

  • C. 

   ห่าง

  • D. 

   ่ว่าง

 • 2. 
  2.  คำในข้อใดที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
  • A. 

   ม้า

  • B. 

   ควาย

  • C. 

   หมู

  • D. 

   เป็ด