ข้อสอบกลางภาค วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นป.4

21
ข้อสอบกลางภาค วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นป.4

คำอธิบาย : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน เวลา 20 นาที

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สมหวังได้ฟังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรจากคุณย่า  ข้อมูลที่สมหวังได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 2. 
  สายลมทำการทดลองเรื่องการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวโพดในพื้นที่ดินเหนียวและดินร่วนว่าเมล็ดข้าวโพดจะงอกในดินชนิดใดได้ดีกว่ากัน ข้อมูลที่สายลมได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 3. 
  คุณมดน้อยออกแบบท่าออกกำลังกายเพื่อใช้ลดน้ำหนักด้วยตนเองเพื่อนำไปสอนนักเรียน ข้อมูลที่นักเรียนจะได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 4. 
  มิกกี้สัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ได้ร่วมงานตลาดนัดศิลปะเพื่อนำไปเขียนรายงาน ข้อมูลที่มิกกี้รวบรวมได้เป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 5. 
  หมูแดงฝึกตำน้ำพริกมะขามตามสูตรที่คุณทวดเขียนไว้ให้  ข้อมูลที่หมูแดงได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 6. 
  กระบวนการสารสนเทศตรงตามข้อใด
  • A. 

   ข้อมูล-การประมวลผล-สารสนเทศ

  • B. 

   สารสนเทศ-ข้อมูล-การประมวลผล

  • C. 

   สารสนเทศ-การประมวลผล-ข้อมูล

  • D. 

   การประมวลผล-ข้อมูล-สารสนเทศ

 • 7. 
  นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานได้ตามข้อใด
  • A. 

   หาข้อมูล

  • B. 

   สร้างสารสนเทศ

  • C. 

   ช่วยการประมวลผล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   ไอแพด (iPad)

  • B. 

   E-book

  • C. 

   Microsoft Office Word 2007

  • D. 

   ปฏิทินตั้งโต๊ะ

 • 9. 
  ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   การเปรียบเทียบ

  • C. 

   การแจกแจง

  • D. 

   การสรุปผล

 • 10. 
  ข้อใดเป็นการเก็บข้อมูล
  • A. 

   การสัมภาษณ์

  • B. 

   การเปรียบเทียบ

  • C. 

   การแจกแจง

  • D. 

   การสรุปผล

 • 11. 
  เมื่อนักเรียนเข้าสู่ Internet Explorer จะสังเกตชื่อของเว็บไซด์ได้จากส่วนใด
  • A. 

   แถบชื่อ (Title Bar)

  • B. 

   แถบเมนู (Menu Bar)

  • C. 

   แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

  • D. 

   แถบที่อยู่ (Address Bar)

 • 12. 
  Http://krunoksatit.siam2web.com  ส่วนใดคือโดเมนเนม (Domain Name)
  • A. 

   Http://krunoksatit.

  • B. 

   Krunoksatit.siam2web

  • C. 

   Krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   Siam2web.com

 • 13. 
  ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 2 ระดับ
  • A. 

   Www.google.co.th

  • B. 

   Www.school.net

  • C. 

   Www.kus.ku.ac.th

  • D. 

   Www.nectec.or.th

 • 14. 
  ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 3 ระดับ
  • A. 

   Www.kus.ac.th

  • B. 

   Www.sanook.com

  • C. 

   Krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   Www.google.com

 • 15. 
  ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   Www.nasa.gov

  • B. 

   Www.ku.ac.th

  • C. 

   Www.uab.edu

  • D. 

   Www.griffith.edu.au

 • 16. 
  ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดเป็นโดเมนเนมขององค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
  • A. 

   Www.arirang.co.kr

  • B. 

   Www.asiaregistry.jp

  • C. 

   Www.dreamsatellitetv.cn

  • D. 

   Www.yahoo.co.uk

 • 17. 
  มูลนิธิเพื่อนหญิงจะไปจดทะเทียนสร้างเว็บไซด์ควรที่จะเป็นเว็บไซด์ใด
  • A. 

   Www.friendsofwomen.or.th

  • B. 

   Www.friendsofwomen.edu.th

  • C. 

   Www.friendsofwomen.gov.th

  • D. 

   Www.friendsofwomen.net.th

 • 18. 
  บริษัท GreenPop จำกัด จะไปจดทะเทียนสร้างเว็บไซด์ควรใช้ประเภทของโดเมนตามข้อใด
  • A. 

   .go/.gov

  • B. 

   .ac/.edu

  • C. 

   Co/.com

  • D. 

   .or/.org

 • 19. 
  Web browser คืออะไร
  • A. 

   โปรแกรมเปิดเว็บไซด์

  • B. 

   โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ

  • C. 

   โปรแกรมพิมพ์เอกสาร

  • D. 

   โปรแกรมนำเสนอผลงาน

 • 20. 
  ถ้าดำเกิงจะนำเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการนำเสนอควรจะใช้โปรแกรมใดมาช่วยสร้างงานนำเสนอ
  • A. 

   Microsoft Office Excel 2007

  • B. 

   Microsoft Office Word 2007

  • C. 

   Microsoft Office PowerPoint 2007

  • D. 

   Web browser

 • 21. 
  สมหวังได้ฟังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรจากคุณย่า  ข้อมูลที่สมหวังได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ