แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 9

20 | Total Attempts: 3479

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 9

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องมี การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะ มีส่วนอย่างมากต่อการสร้างในเรื่องใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

 • 2. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สถาปนามาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในลำดับต้นๆของเขตพื้นที่ฯที่สังกัด  มีครูชำนาญการพิเศษประมาณ 1-2% ส่วนมากเป็นครูวัยใกล้เกษียณ  ไม่ย้ายไปไหน  อ่อนไอที มีครูหนุ่มสาวน้อยมาก ผอ.โรงเรียนเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตนเองสูง  ชอบคบค้ากับครูเฉพาะกลุ่ม ไม่ค่อยสัมพันธ์กับครูและผู้บริหารโรงเรียนอื่น  แต่ละภาคเรียนมีการระดมทรัพยากรโดยจัดโครงการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา จากเอเย่นต์ประจำจังหวัด โดยนักเรียนทั้งหมดต้องจ่ายค่าเรียนดังกล่าว   เมื่อมีการประเมินภายนอกครั้งที่ 2 ปรากฏว่าโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจากสมศ. โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานที่ 4  ได้พอใช้ มาตรฐานที่ 5  ได้พอใช้มาตรฐาน 9  และปรับปรุงมาตรฐานที่ 12      ท่านคิดว่าสาเหตุที่โรงเรียนนี้ไม่ผ่านการประเมินเกิดจากบุคคลใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหาร

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   กรรมการประเมินจากบริษัทนั้น

 • 3. 
  โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเมืองใหญ่ มีประวัติในแฟ้มคดีของตำรวจว่า นักเรียนทั้งสองแห่งก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิต ทั้งสองโรงเรียนเคยถูกคาดโทษจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงว่าหากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนขึ้นอีกอาจต้องปิดหรือยุบโรงเรียน  ท่านในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ว่า สาเหตุเกิดจากข้อใดมากที่สุดในความล้มเหลวดังกล่าว
  • A. 

   เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนที่ปล่อยให้นักเรียนว่างมากเกินไป หรือเรียนจำนวนคาบน้อย/วัน

  • B. 

   เกิดจากตัวหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีเป้าหมายไม่เด่นชัด ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นับตั้งแต่ระดับการศึกษาก่อนหน้านี้และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

  • C. 

   เกิดจากความล้มเหลวของการจัดการศึกษาของประเทศในระดับดังกล่าวที่ไม่คำนึงถึงจิตวิทยาของเด็กในช่วงวัยต่างๆ

  • D. 

   เกิดจากความล้มเหลวของการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้งสอง

 • 4. 
  (ภาค ก ปี 2550) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าจะต้องเกิดการต่อต้านจากกลุ่มผู้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม สร้างศักยภาพและความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เพราะการบริหารการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งอิทธิพลถึงองคาพยพต่างๆ  ท่านคิดว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบในระดับตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   โครงสร้างขององค์กรและระบบ

  • B. 

   โครงสร้างและบทบาทของระบบ

  • C. 

   โครงสร้างขององค์กรและบุคคล

  • D. 

   โครงสร้างระดับบนและบุคคลระดับล่าง

 • 5. 
  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ถือว่ามีความสำคัญที่สุดอีกทักษะหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ยุค การบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่านจะให้ความหมายของคำว่า "การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์" ตรงตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว

  • B. 

   เป็นการตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   เป็นการตัดสินใจที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้อง

 • 6. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่นใหม่ในยุคผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้นำโครงการใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำประสบผลสำเร็จมาก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนในอนาคต แต่ท่านต้องเจอกับแรงต้านที่มีต่อแนวความคิดในโครงการของท่าน และนั่นคือ อุปสรรคของท่าน  ท่านจะเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อนในเชิงทฤษฎี
  • A. 

   ฟังด้วยความสนใจ

  • B. 

   มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

  • C. 

   หาแนวคิดและความเป็นไปได้

  • D. 

   ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่นใหม่ในยุคผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้นำโครงการใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำประสบผลสำเร็จมาก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนในอนาคต แต่ท่านต้องเจอกับแรงต้านที่มีต่อแนวความคิดในโครงการของท่าน และนั่นคือ อุปสรรคของท่าน  ท่านจะเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อนในเชิงทฤษฎี
  • A. 

   ฟังด้วยความสนใจ

  • B. 

   มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

  • C. 

   หาแนวคิดและความเป็นไปได้

  • D. 

   ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์

 • 8. 
  เวลาประมาณ 17.12 น. หลังโรงเรียนเลิก มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งวิ่งลงมาจากตึกชั้นบน ด้วยท่าทางอิดโรย เสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ย พร้อมทั้งร้องไห้สะอึกสะอื้น พูดกับท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนว่า "ผอ.ช่วยหนูด้วย รุ่นพี่ ม.6 รุมลวนลามหนู"  ท่านจะทำตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   รีบขับรถพานักเรียนไปโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดเพื่อตรวจร่างกาย

  • B. 

   รีบขับรถพานักเรียนไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดพร้อมโทรศัพท์เรียกตำรวจเพื่อขอแจ้งความ

  • C. 

   รีบโทรศัพท์บอกผู้ปกครองนักเรียนแล้วพานักเรียนไปที่โรงพักที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งความ

  • D. 

   รีบโทรศัพท์บอกผู้ปกครองนักเรียนแล้วพานักเรียนไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจร่างกาย

 • 9. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รวม 119  คน    ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ ท่านจะเขียน ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบในเดือนมีนาคม 2552 นี้ ด้วยข้อความในช่อง "สาเหตุที่ออก"  ว่าอย่างไร
  • A. 

   จบช่วงชั้น

  • B. 

   ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

  • C. 

   จบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   จบประถมศึกษาปีที่ 6

 • 10. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูจำนวน 10 คน  ผู้บริหาร 1 คน พนักงานบริการ 1คน    โรงเรียนนี้ควรมีครูสายสนับสนุนได้กี่คนตามเกณฑ์
  • A. 

   0 คน

  • B. 

   1 คน

  • C. 

   2 คน

  • D. 

   กี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียน

 • 11. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนที่มี   ครู 10 คน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ให้ท่านเรียงลำดับความสำคัญของครูสนับสนุนการสอน เพื่อบรรจุ  ได้ 1 คน  ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะเรียงลำดับความสำคัญครูสายสนับสนุนวิชาเอกใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ครูบรรณารักษ์

  • B. 

   ครูแนะแนว

  • C. 

   ครูการเงิน

  • D. 

   ครูโภชนาการ

 • 12. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของพิเศษ   มีจำนวนครูมาก สามารถมีครูสายสนับสนุนการสอนได้ครบทุกวิชาเอก ซึ่งท่านสามารถมีครูสนับสนุนการสอนได้ทั้งหมดกี่วิชา
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 13. 
  บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย

  • B. 

   เป็นผู้ประพฤติดี

  • C. 

   เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา คือผู้มีคุณสมบัติที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

 • 14. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ท่านคิดว่า งานในข้อใดต่อไปนี้เป็นงานหลักของหัวหน้าสถานศึกษา
  • A. 

   การบริหารหลักสูตร

  • B. 

   การวางนโยบายของโรงเรียน

  • C. 

   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

  • D. 

   การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด

 • 15. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะมีข้อชี้แนะในเบื้องต้นตามข้อใดที่ดีที่สุดว่าจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานการเงินและการพัสดุ
  • A. 

   ทำหลักฐานหาย

  • B. 

   ทำหลักฐานไม่ชัดเจน

  • C. 

   ทำหลักฐานไม่สัมพันธ์กัน

  • D. 

   ทำหลักฐานไม่เป็นปัจจุบัน

 • 16. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านต้องคำนึงถึงข้อใด ในการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนของท่าน
  • A. 

   ลำดับความรีบด่วน  ความต้องการ  ขนาดโรงเรียน

  • B. 

   นโยบาย  ความต้องการ  ขนาดโรงเรียน

  • C. 

   นโยบาย  ลำดับความรีบด่วน  ขนาดโรงเรียน

  • D. 

   นโยบาย  ความต้องการ  ลำดับความรีบด่วน

 • 17. 
  ข้อใดเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  • A. 

   เป็นการวางแผนอิงเชิงธุรกิจขององค์กร

  • B. 

   เป็นการวางแผนอิงเกณฑ์ทั่วไปของหน่วยงาน

  • C. 

   เป็นการวางแผนทั่วไปที่ผสมผสานแบบบูรณาการกับการวางแผนเชิงธุรกิจ

  • D. 

   เป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงแข่งขัน

 • 18. 
  การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามแนวทางของโครงการนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดภาคีเครือข่าย ด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการในสถานศึกษา   ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านคือ........
  • A. 

   ทีมนำ

  • B. 

   ทีมทำ

  • C. 

   ทีมประสาน

  • D. 

   ทีมตาม

 • 19. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ควรมีหลักการในการประเมินผลงานบุคลากรในโรงเรียนของท่าน ข้อใดที่ท่านควรให้ความสำคัญมากที่สุด 
  • A. 

   ด้านความประพฤติ

  • B. 

   ด้านมนุษยสัมพันธ์

  • C. 

   ด้านภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและนักเรียน

 • 20. 
  ครูวิทยฐานะชำนาญการคนหนึ่งในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯที่สังกัดให้ไปช่วยราชการโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเพราะกำลังถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ครูคนดังกล่าวไม่ยอมเซนต์รับทราบคำสั่งฯและยังไปโรงเรียนท่านทุกวัน โดยที่ท่านได้ชี้แจงในที่ประชุมครูแล้วว่าครูคนนั้นได้ไปช่วยราชการที่อื่น  พร้อมทั้งทำหนังสือส่งตัวไปที่โรงเรียนใหม่และรายงานเขตฯ   แต่ครูคนดังกล่าวได้พยายามพูดข่มขู่นักเรียน ครู ในโรงเรียนว่า ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการกำลังจะถูกสอบสวนโทษทางวินัย เพราะได้ไปร้องทุกข์ที่เขตฯพื้นที่โดยที่ท่านไม่ทราบว่าเรื่องอะไร ท่านในฐานะผู้อำนวยการคนดังกล่าวจะทำอย่างไร
  • A. 

   ไม่ต้องทำอะไร แต่สังเกตการณ์ครูคนนั้นอยู่ห่างๆ

  • B. 

   รายงานถึงผอ.เขตฯเรื่องพฤติกรรมครูคนดังกล่าวตามความเป็นจริง

  • C. 

   เรียกครูคนนั้นมาบันทึกข้อตกลงใหม่ พร้อมชี้แนะว่าควรเดินทางไปโรงเรียนใหม่ตามคำสั่งเขตฯ

  • D. 

   สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครูคนดังกล่าวในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Back to Top Back to top