แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 6

10 | Total Attempts: 4591

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  6

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  ท่านต้องการจัดการศึกษาแบบ Home School ต้องขออนุญาตต่อใคร
  • A. 

   ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • C. 

   ผอ.โรงเรียน

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 2. 
  โรงเรียนมีครูทั้งหมด 34 คน ไปช่วยราชการที่อื่น 4 คน จะได้รับการเลื่อนขั้นพิเศษจำนวนกี่คน
  • A. 

   2 คน

  • B. 

   3 คน

  • C. 

   4 คน

  • D. 

   5 คน

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงการตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550
  • A. 

   โรงเรียนในฝัน

  • B. 

   โรงเรียนวิถีพุทธ

  • C. 

   โรงเรียน I See You

  • D. 

   โรงเรียนส่งเสริม ICT

 • 4. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวช่วงปิดภาคเรียน แล้วนำความรู้มาถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยี จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนได้รับการยอมรับจนมีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารท่านนี้มีสมรรถะตามข้อใด
  • A. 

   การมีวิสัยทัศน์

  • B. 

   การพัฒนาตนเอง

  • C. 

   การพัฒนาบุคลากร

  • D. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

 • 5. 
  การบริหารความขัดแย้งให้ประโยชน์ในข้อใด
  • A. 

   นำจุดเด่นของความขัดแย้งมาใช้ประโยชน์

  • B. 

   สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเพื่อปกครองง่าย

  • C. 

   ขจัดความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและนำเรื่องงานมาใช้

  • D. 

   ให้ทำงานตามที่ถนัด

 • 6. 
  มีคำสั่งจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาว่าโรงเรียนถูกยุบ ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะจัดประชุมกับผู้ใด
  • A. 

   ประชุมครู

  • B. 

   ประชุมครูกับผู้ปกครองนักเรียน

  • C. 

   ประชุมครูกับคณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   ประชุมครูกับนักเรียน

 • 7. 
  มีครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียนของท่านลาศึกษาต่อ ใครเป็นผู้อนุญาต
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงฯ

 • 8. 
  โรงเรียนจะเปิดเทอมใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ปรากฎว่าได้เกิดหลังคารั่วต้องทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนให้ทันเปิดเรียน โรงเรียนมีงบประมาณ 80,000 บาท ท่านจะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   วิธีพิเศษ

  • D. 

   วิธีกรณีพิเศษ

 • 9. 
  ลำดับขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   การส่งเสริม.....การป้องกันและแก้ไข......การส่งต่อ

  • B. 

   ทีมนำ.......ทีมประสาน..........ทีมทำ

  • C. 

   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล...การคัดกรองนักเรียน...การส่งเสริมนักเรียน...การป้องกันและแก้ปัญหา...การส่งต่อ

  • D. 

   การคัดกรอง......การส่งเสริม......การแก้ไขและแก้ปัญหา.....การส่งต่อ

 • 10. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเครื่องราชฯ ท.ช.มาแล้วและเพิ่งได้รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญผ่านในช่วงจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ จะได้รับเครื่องราชลำดับต่อไปตามข้อใด
  • A. 

   ท.ม.

  • B. 

   ป.ม.

  • C. 

   ป.ช.

  • D. 

   ไม่ได้รับเพราะจะเกษียณแล้ว

Back to Top Back to top