ข้อสอบกลางภาคปลาย วิชา ง14121 เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

20 | Total Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกลางภาคปลาย วิชา ง14121 เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบกลางภาค วิชา ง14121 เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  1.มะนาวได้ฟังนิทานเรื่องนายพรานผู้ขมังธนูกับราชสีห์จากคุณครูสมใจ  ข้อมูลที่มะนาวได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 2. 
  2.ต้นหอมทำการทดลองการงอกของเมล็ดข้าวในดินเหนียวจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทองว่าดินเหนียวจากที่ใดจะทำให้เมล็ดข้าวโตเร็วกว่ากัน ข้อมูลที่ต้นหอมได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 3. 
  3.คุณลำไยออกแบบท่าเต้นแอโรบิคด้วยตนเองเพื่อนำไปสอนนักเรียน ข้อมูลที่นักเรียนได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 4. 
  4.ส้มจี๊ดสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ได้ร่วมงานตลาดนัดศิลปะเพื่อนำไปเขียนรายงาน ข้อมูลที่ส้มจี๊ดรวบรวมได้เป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 5. 
  5.ชายเผือกฝึกตำส้มตำตามสูตรตำระเบิดที่คุณยายเขียนไว้ให้  ข้อมูลที่ชายเผือกได้เป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 6. 
  6.กระบวนการสารสนเทศตรงตามข้อใด
  • A. 

   ข้อมูล-การประมวลผล-สารสนเทศ

  • B. 

   สารสนเทศ-ข้อมูล-การประมวลผล

  • C. 

   สารสนเทศ-การประมวลผล-ข้อมูล

  • D. 

   การประมวลผล-ข้อมูล-สารสนเทศ

 • 7. 
  7.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการสารสนเทศ
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   การประมวลผล

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 8. 
  8.ข้อใด ไม่เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   ไอแพด (iPad)

  • B. 

   E-book

  • C. 

   คอมพิวเตอร์

  • D. 

   ปฏิทินตั้งโต๊ะ

 • 9. 
  9.ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   การเปรียบเทียบ

  • C. 

   การแจกแจง

  • D. 

   การสรุปผล

 • 10. 
  10.ข้อใดเป็นการเก็บข้อมูล
  • A. 

   การสัมภาษณ์

  • B. 

   การเปรียบเทียบ

  • C. 

   การแจกแจง

  • D. 

   การสรุปผล

 • 11. 
  11.เมื่อนักเรียนเข้าสู่ Internet Explorer จะสังเกตชื่อเว็บไซด์ได้จากส่วนใด
  • A. 

   แถบชื่อ (Title Bar)

  • B. 

   แถบเมนู (Menu Bar)

  • C. 

   แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

  • D. 

   แถบที่อยู่ (Address Bar)

 • 12. 
  12.http://krunoksatit.siam2web.com  ส่วนใดคือชื่อโดเมน (Domain Name)
  • A. 

   Http://krunoksatit.

  • B. 

   Krunoksatit.siam2web

  • C. 

   Krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   Siam2web.com

 • 13. 
  13. ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 2 ระดับ
  • A. 

   Www.google.co.th

  • B. 

   Www.school.net

  • C. 

   Www.kus.ku.ac.th

  • D. 

   Www.nectec.or.th

 • 14. 
  14.ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 3 ระดับ
  • A. 

   Www.kus.ac.th

  • B. 

   Www.sanook.com

  • C. 

   Krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   Www.google.com

 • 15. 
  15.ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   Www.nasa.gov

  • B. 

   Www.ku.ac.th

  • C. 

   Www.uab.edu

  • D. 

   Www.griffith.edu.au

 • 16. 
  16. ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดเป็นโดเมนเนมขององค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
  • A. 

   Www.arirang.co.kr

  • B. 

   Www.asiaregistry.jp

  • C. 

   Www.dreamsatellitetv.cn

  • D. 

   Www.yahoo.co.uk

 • 17. 
  17. มูลนิธิเพื่อนหญิงจะไปจดทะเทียนสร้างเว็บไซด์ควรที่จะเป็นเว็บไซด์ใด
  • A. 

   Www.friendsofwomen.or.th

  • B. 

   Www.friendsofwomen.edu.th

  • C. 

   Www.friendsofwomen.gov.th

  • D. 

   Www.friendsofwomen.net.th

 • 18. 
  18. บริษัทอารามบอยจำกัด จะไปจดทะเทียนสร้างเว็บไซด์ควรใช้ประเภทของโดเมนตามข้อใด
  • A. 

   .go/.gov

  • B. 

   .ac/.edu

  • C. 

   .co/.com

  • D. 

   .or/.org

 • 19. 
  19.  web browser คืออะไร
  • A. 

   โปรแกรมค้นดูเว็บไซด์

  • B. 

   โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ

  • C. 

   โปรแกรมพิมพ์เอกสาร

  • D. 

   โปรแกรมนำเสนอผลงาน

 • 20. 
  20. ถ้าแป้งร่ำจะนำเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการนำเสนอควรจะใปรแกรมใดมาช่วยสร้างงานนำเสนอ
  • A. 

   Microsoft Office Excel 2007

  • B. 

   Microsoft Office Word 2007

  • C. 

   Microsoft Office PowerPoint 2007

  • D. 

   Web browser

Back to Top Back to top