ความรอบรู้ ชุด 103 ยุทธศาสตร์พัฒนาการอ่านเขียน ป.3 บทสรุปฟุตบอลโลก นานาน่าออก

6 | Total Attempts: 175

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 103 ยุทธศาสตร์พัฒนาการอ่านเขียน ป.3 บทสรุปฟุตบอลโลก นานาน่าออก

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 103 ยุทธศาสตร์พัฒนาการอ่านเ ียน ป.3 บทสรุปฟุตบอลโลก ผลงาน 5 องค์กรหลัก แชมป์ออกแบบซอฟแวร์โลก นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กไทยปี 2554 ที่ทำให้เด็กชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้ มีกี่ยุทธศาสตร์
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กไทยปี 2554 ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
  • A. 

   สพท.ร่วมมือกับโณงเรียนวิเคราะห์ปัญหาและจัดทีมเชี่ยวชาญลงพื้นที่สอนเสริม

  • B. 

   พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  • C. 

   พัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดให้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติม หลากหลายและเพียงพอ

  • D. 

   จัดให้มีห้องสมุด 3 ดี เพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

 • 3. 
  ข้อใดเรียงลำดับแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 ได้ถูกต้องตามลำดับ 1234
  • A. 

   สเปน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ อุรุกวัย

  • B. 

   สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อุรุกวัย

  • C. 

   สเปน อุรุกวัย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

  • D. 

   เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมัน อุรุกวัย

 • 4. 
  ฟุตบอลโลกครั้งต่อไป คือครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 5. 
  WORLD CUP 2014 จัดที่ประเทศใด
  • A. 

   สเปน

  • B. 

   เนเธอร์แลนด์

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   บราซิล

  • E. 

   แคมารูน

 • 6. 
  แชมป์ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ระดับโลก หรือ Worldwide Imagine Cup 2010 จาก ม.เกษตรศาสตร์ชื่อทีม SKeeK ส่งผลงานที่ช่วยแปลภาษามือโดยใช้ชื่อผลงานว่าอย่างไร
  • A. 

   SKeek

  • B. 

   SKeeK1

  • C. 

   SkeeK2

  • D. 

   Eyefeel

  • E. 

   Eyfeele SKeeK

Back to Top Back to top