แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 1

9 | Total Attempts: 15424

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 1

ก่อนทำข้อสอบท่านใส่ชื่อ นเองที่ช่อง Your name แล้วเริ่มโดยคลิ๊กที่คำว า Start Quiz จะปรากฏคำถามและตัวเลือก ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือกที่คิดว่าถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Submit my answer  ใช้เวลาข้อละไม่เกิน 1 นาที   ลองดูครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ครูบรรจุใหม่ได้ 2 ปีครึ่ง ในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ถูกสอบสวนทางวินัย และสรุปได้ว่าให้ลงโทษภาคทัณฑ์ และพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของปีการศึกษา2552 เป็นต้นไป  ข้อใดคือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดสำหรับท่านที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  • A. 

   รายงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ผอ.เขตฯออกคำสั่งลงโทษทางวินัยและพักใช้ใบอนุญาตฯ

  • B. 

   รายงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ผอ.เขตฯลงโทษทางวินัยส่วนการพักใช้ใบอนุญาตให้รายงานคุรุสภา

  • C. 

   ท่านสั่งลงโทษทางวินัยและรายงานเขตให้ทราบเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตเพื่อให้เขตฯรายงานคุรุสภา

  • D. 

   ท่านสั่งลงโทษทางวินัยแล้วให้สั่งบรรจุแต่งตั้งครูคนดังกล่าวในตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

 • 2. 
  ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียน SBM ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่ว่า เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนท่านทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวันผิดและคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนเงินถึง 30,000 บาท    ข้อใดคือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   สั่งให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง

  • B. 

   สั่งให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนทำบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงในวันรุ่งขึ้น

  • C. 

   สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่การเงินทันที

  • D. 

   สั่งตั้งคณะกรรมการสวบสวนเจ้าหน้าที่การเงินในวันรุ่งขึ้น

 • 3. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่มีประวัติของโรงเรียนนี้ว่านักเรียนของโรงเรียนท่านชอบยกพวกตีกันหรือทะเลาะกับอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน บางครั้งนักเรียนทั้งสองสถาบันถึงแก่ชีวิต และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนานหลายสิบปีมาแล้ว ท่านจะมีแนวทางบริหารจัดการดังข้อใดจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุดที่สุดในเชิงนโยบายของหน่วยเหนือ
  • A. 

   จัดทำประวัตินักเรียนใหม่ทุกคนในโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา

  • B. 

   ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบๆโรงเรียนหรือภายในโรงเรียนเพื่อดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

  • C. 

   จ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดเวลาในเวลาเรียน

  • D. 

   จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ค่ายเยาวชน ร่วมกับโรงเรียนคู่กรณีทุกเดือน

 • 4. 
  เหตุการณ์ที่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียนมัธยมศึกษาทะเลาะวิวาทกันจนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิต  ซึ่งสาเหตุจากการทะเลาะวิวาทกันมีปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงมีหลากหลายสาเหตุการกระทบกระทั่งกัน หากมองในแง่ของระบบการศึกษาของประเทศแล้ว ท่านคิดว่า บุคคลในข้อใด ควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบในความล้มเหลวในการบริหารจัดการมากที่สุด
  • A. 

   ครูของทั้งสองโรงเรียน

  • B. 

   ผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียน

  • C. 

   นักเรียนของทั้งสองโรงเรียน

  • D. 

   ผู้ปกครองของทั้งสองโรงเรียน

 • 5. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการขอใบรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปประกอบการซื้ออาวุธปืน ท่านต้องเขียนขอใบรับรองเงินเดือนจากใคร
  • A. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

  • B. 

   เลขาฯ สพฐ.

  • C. 

   รมต.ว่าการฯโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   ไม่ต้องขอจากใครเพราะมีอำนาจอนุมัติตัวเอง

 • 6. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่านรู้ว่ามีกลุ่มครูที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หากท่านต้องเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  • A. 

   ฟังด้วยความสนใจ

  • B. 

   มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

  • C. 

   หาแนวคิดและความเป็นไปได้

  • D. 

   ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์

 • 7. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สถาปนามาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในลำดับต้นๆของเขตพื้นที่ฯที่สังกัดมีครูชำนาญการพิเศษประมาณ 1-2% ส่วนมากเป็นครูวัยใกล้เกษียณไม่ย้ายไปไหนอ่อนไอที มีครูหนุ่มสาวน้อยมาก ผอ.โรงเรียนเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตนเองสูงชอบคบค้ากับครูเฉพาะกลุ่ม ไม่ค่อยสัมพันธ์กับครูและผู้บริหารโรงเรียนอื่น แต่ละภาคเรียนมีการระดมทรัพยากรโดยจัดโครงการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา จากเอเย่นต์ประจำจังหวัด โดยนักเรียนทั้งหมดต้องจ่ายค่าเรียนดังกล่าวเมื่อมีการประเมินภายนอกครั้งที่ 2 ปรากฏว่าโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจากสมศ. โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานที่ 4 ได้พอใช้ มาตรฐานที่ 5ได้พอใช้มาตรฐาน 9และปรับปรุงมาตรฐานที่ 12ท่านคิดว่าสาเหตุที่โรงเรียนนี้ไม่ผ่านการประเมินเกิดจากบุคคลใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหาร

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   กรรมการประเมินจากบริษัทนั้น

 • 8. 
  โรงเรียนขนาดใ หญ่ 2 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเมืองใหญ่ มีประวัติในแฟ้มคดีของตำรวจว่า นักเรียนทั้งสองแห่งก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิต ทั้งสองโรงเรียนเคยถูกคาดโทษจากผู้บริหาระดับสูงของกระทรวงว่าหากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนขึ้นอีกอาจต้องปิดหรือยุบโรงเรียนท่านในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ว่า สาเหตุเกิดจากข้อใดมากที่สุดในความล้มเหลวดังกล่าว
  • A. 

   เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนที่ปล่อยให้นักเรียนว่างมากเกินไป หรือเรียนจำนวนคาบน้อย/วัน

  • B. 

   เกิดจากตัวหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีเป้าหมายไม่เด่นชัด ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นับตั้งแต่ระดับการศึกษาก่อนหน้านี้และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

  • C. 

   เกิดจากความล้มเหลวของการจัดการศึกษาของประเทศในระดับดังกล่าวที่ไม่คำนึงถึงจิตวิทยาของเด็กในช่วงวัยต่างๆ

  • D. 

   เกิดจากความล้มเหลวของการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้งสอง

 • 9. 
  การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   สั้น ง่าย ให้พลัง

  • B. 

   สั้น กระชับ ชัดเจน มีพลัง

  • C. 

   ท้าทาย นุ่มลึก มีความเป็นไปได้

  • D. 

   ชัดเจน ครอบคลุม ลุ่มลึก น่าตรึกตรอง

Back to Top Back to top