ข้อสอบฟิสิกส์ ม.6

20
ข้อสอบฟิสิกส์ ม.6

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งบนสะพานโค้งนูนที่ความเร็ว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมงตรงยอดสะพานซึ่มีรัศมีความโค้ง เท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ
  • A. 

   1. 9800 N

  • B. 

   2. 6250 N

  • C. 

   3. 3750 N

  • D. 

   4. 3550 N

 • 2. 
  กล่องมวล 2 กิโลกรัม ถูกดึงด้วยแรงคงที่ขนาด 10 นิวตัน ให้เคลื่อนที่บนพื้นราบที่ฝืดมีความเร่งคงที่ 4 เมตรต่อวินาที2 เป็นระยะทาง 9 เมตร จงหาปริมาณงานที่แรงเสียดทานทำ
  • A. 

   1. 90 J

  • B. 

   2. 72 J

  • C. 

   3. 36 J

  • D. 

   4. 18 J

 • 3. 
  ต้องการเร่งเครื่องให้รถมวล 1500 กิโลกรัม มีความเร็วเปลี่ยนจาก 10 เมตร/วินาที เป็น 30 เมตร/วินาที ภายในเวลา 5 วินาที ต้องใช้กำลังเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าใด
  • A. 

 • 4. 
  เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องหนึ่งประกอบด้วยเตารีดไฟฟ้าขนาด 1000 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 130 วัตต์ พัดลมขนาด 70 วัตต์ หม้อหุงข้าวขนาด 900 วัตต์ ถ้าในห้องนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์ และใช้ฟิวส์รวมขนาด 10 แอมแปร์ จงหากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับหลอดไฟทั้งหมด ถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกัน
  • A. 

   1. 40 W

  • B. 

   2. 60 W

  • C. 

   3. 100 W

  • D. 

   4. 120 W

 • 5. 
  รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตร/วินาที ส่งเสียงไซเรนความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าใด
  • A. 

   1. 76 cm

  • B. 

   2. 81 cm

  • C. 

   3. 87 cm

  • D. 

   4. 94 cm

 • 6. 
  ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ มีแก๊สไฮโดรเจนปนอยู่บ้างแต่ในสัดส่วนน้อยมาก ถามว่าอัตราเร็ว ของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นกี่เท่าของ ของโมเลกุลออกซิเจน (กำหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็น 2 และ 32 กรัมต่อโมล ตามลำดับ)
  • A. 

 • 7. 
  ในการทดลองเรื่องโฟโตอิเล็กตริก ใช้แสงความถี่ เฮิรตซ์ ตกกระทบผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอนโวลต์ จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของ โฟโตอิเล็กตรอนนี้
  • A. 

   1. 0.6 V

  • B. 

   2. 2.3 V

  • C. 

   3. 2.9 V

  • D. 

   4. 5.2 V

 • 8. 
  สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีกัมมันตภาพ 256 คูรี พบว่า เวลาผ่านไป 6 นาที กัมมันตภาพ ลดลงเหลือ 32 คูรี จงหาครึ่งชีวิตและค่ากัมมันตภาพที่เหลืออยู่หลังจากเวลาผ่านไปอีก 8 นาที
  • A. 

   1. 2 นาที 2 คูรี

  • B. 

   2. 2 นาที 30 คูรี

  • C. 

   3. 4 นาที 8 คูรี

  • D. 

   4. 4 นาที 24 คูรี

 • 9. 
  เมื่อปล่อยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฏว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่ง วัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซนติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล
  • A. 

   1. 52 N

  • B. 

   2. 42 N

  • C. 

   3. 32 N

  • D. 

   4. 22 N

 • 10. 
  รถเลี้ยวโค้งบนทางราบด้วยรัศมี 100 เมตร มีอัตราเร็วคงที่ 16 เมตร/วินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อกับถนนที่น้อยที่สุดที่ทำให้รถไม่ไถลออกนอกเส้นทาง
  • A. 

   1. 0.016

  • B. 

   2. 0.064

  • C. 

   3. 0.256

  • D. 

   4. 0.640

 • 11. 
  ออกแรงกดลูกสูบของกระบอกสูบซึ่งบรรจุแก๊สชนิดหนึ่ง ทำให้ปริมาตรของแก๊สลดลงโดยอุณหภูมิคงที่ และแก๊สไม่รั่วออกมา จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง    ก. ความดันเพิ่มขึ้น    ข. อัตราเร็ว ของโมเลกุลของแก๊สลดลง    ค. พลังงานภายในเพิ่มขึ้น    ง. พลังงานภายในคงที่
  • A. 

   1. ก. และ ง

  • B. 

   2. ก. และ ค.

  • C. 

   3. ข. และ ง.

  • D. 

   4. ก., ข. และ ง

 • 12. 
  มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้า 5.0 แอมแปร์ ในการยกวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 0.5 เมตรต่อวินาที ถ้าประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้เป็น 70% จงหามวลของวัตถุดังกล่าว
  • A. 

   1. 77 kg

  • B. 

   2. 98 kg

  • C. 

   3. 110 kg

  • D. 

   4. 154 kg

 • 13. 
  เครื่องบินขนาดเล็กมีมวล 1430 กิโลกรัมมีพื้นที่ปีก 10 ตารางเมตร ขณะที่เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็ว พบว่า ความเร็วลมใต้ปีกและเหนือปีกประมาณเท่ากับ และ ตามลำดับ ถามว่าเครื่องบินนี้จะบินด้วยความเร็วต่ำสุดเท่าใดจึงจะบินได้ในแนวระดับพอดี (กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศ=1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  • A. 

   1. 60 m/s

  • B. 

   2. 65 m/s

  • C. 

   3. 71 m/s

  • D. 

   4. 80 m/s

 • 14. 
  มอเตอร์ไซค์เหมือนๆกัน 3 คัน แล่นมาจากปากซอย พอมาถึงกลางซอย คันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต์ นาย ก. ซึ่งมีบ้านอยู่สุดซอย จะวัดความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงจากมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยกับกลางซอยได้กี่เดซิเบล
  • A. 

   1. 4.3 dB

  • B. 

   2. 3.0 dB

  • C. 

   3. 2.3 dB

  • D. 

   4. 1.2 dB

 • 15. 
  รถบรรทุกมวล 5000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าต้องการให้รถนี้หยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด
  • A. 

   1. 5000 N

  • B. 

   2. 10000 N

  • C. 

   3. 20000 N

  • D. 

   4. 40000 N

 • 16. 
  คานสม่ำเสมอ มวล 3 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด P และมีก้อนมวล 9 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับเราต้องแขวนมวล 2 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด P ที่ระยะ ตาม
  • A. 

   1. 30 cm

  • B. 

   2. 25 cm

  • C. 

   3. 15 cm

  • D. 

   4. 10 cm

 • 17. 
  หม้อแปลงอันหนึ่งเมื่อมีความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ 220 โวลต์ 0.25 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิจะเท่ากับ 12 โวลต์ 4.0 แอมแปร์ ตามลำดับ ถามว่าเมื่อเริ่มใช้หม้อแปลงนี้ไป 1 นาที จะมีความร้อนเกิดขึ้นจากหม้อแปลงนี้เท่าใด (กำหนดให้ความต่างเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ)
  • A. 

   1. 360 J

  • B. 

   2. 420 J

  • C. 

   3. 550 J

  • D. 

   4. 720 J

 • 18. 
  นักดำน้ำผู้หนึ่งสามารถทนความดันเกจได้มากสุดไม่เกิน ปาสคาล จงหาว่าในขณะดำน้ำลงไปในแม่น้ำหนึ่ง เขาสามารถดำน้ำได้ลึกมากที่สุดเท่าไร (กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  • A. 

   1. 10 m

  • B. 

   2. 15 m

  • C. 

   3. 20 m

  • D. 

   4. 25 m

 • 19. 
  แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิตเดี่ยวกวาง 0.55 มิลลิเมตร ไปปรากฏเป็นลวดลายการเลียวเบนบนฉาก อยากทราบว่าจะต้องวางฉากทางด้านหลังสลิตห่างจาก สลิตกี่เซนติเมตรจึงจะทำให้แถบมืดแถบแรกบนฉากห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 2.4 มิลลิเมตร
  • A. 

   1. 110

  • B. 

   2. 220

  • C. 

   3. 330

  • D. 

   4. 440

 • 20. 
  สปริงยาว 40 เซนติเมตร มีค่าคงที่ 400 นิวตัน/เมตร ผูกปลายข้างหนึ่งของสปริงติดกับมวล 2 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนโต๊ะ ถ้าจับปลายอีกข้างหนึ่งของสปริงแล้วค่อยๆ ยกขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งมวลเริ่มลอยขึ้นจากผิวโต๊ะ จงหาความยาวของสปริงขณะนั้น
  • A. 

   1. 20 cm

  • B. 

   2. 40 cm

  • C. 

   3. 50 cm

  • D. 

   4. 60 cm