ข้อสอบภาษาไทย ป2

2
ข้อสอบภาษาไทย ป2

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดอ่านถูกต้อง
  • A. 

   ขนาด อ่านว่า ขะ - หนาด

  • B. 

   สลัด อ่านว่า สะ - ลัด

  • C. 

   สนิท อ่านว่า สอ - นิด

 • 2. 
  ข้อใดเขียนถูกต้อง
  • A. 

   กรรไกร

  • B. 

   กันไกร

  • C. 

   กัณไกร

Related Quizzes