ข้อสอบคณิต ป.2

2
ข้อสอบคณิต ป.2

ข้อสอบคณิต ป.2

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.แม่ให้เงินฉัน  130  บาท  พ่อให้อีก  520  บาท  รวมฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาท
  • A. 

   600

  • B. 

   650

  • C. 

   700

  • D. 

   750

 • 2. 
  2. ชาวสวนปลูกต้นมังคุด  150  ต้น  ปลูกต้นทุเรียน  340  ต้น ชาวสวนปลูกต้นมังคุดน้อยกว่าต้นทุเรียนกี่ต้น
  • A. 

   190

  • B. 

   180

  • C. 

   170

  • D. 

   160

Related Quizzes