การหารชุดที่ 2 (ป.2)

7
 2 (.2)

การหารชุดที่ 2 (ป.2)

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  32  6
  • A. 

   5 เศษ 2

  • B. 

   2

  • C. 

   6

  • D. 

   2 เศษ 5

  • E. 

   65

 • 2. 
  56  9
  • A. 

   56

  • B. 

   89

  • C. 

   6 เศษ 3

  • D. 

   2 เศษ 6

  • E. 

   6 เศษ 2

 • 3. 
  52  2
  • A. 

   62

  • B. 

   27

  • C. 

   26

  • D. 

   24

  • E. 

   258

 • 4. 
  622
  • A. 

   36

  • B. 

   32

  • C. 

   13

  • D. 

   31

  • E. 

   37

 • 5. 
  497
  • A. 

   70

  • B. 

   07

  • C. 

   777

  • D. 

   7

  • E. 

   77

 • 6. 
  308
  • A. 

   3เศษ4

  • B. 

   3เศษ5

  • C. 

   6เศษ3

  • D. 

   3เศษ6

  • E. 

   4

 • 7. 
  183
  • A. 

   6

  • B. 

   66

  • C. 

   62

  • D. 

   63

  • E. 

   66