ข้อสอบภาษาไทย ป.1

4
ข้อสอบภาษาไทย ป.1

ข้อสอบภาษาไทย ป.1

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พยัญชนะไทยมี่กี่ตัว
  • A. 

   42 ตัว

  • B. 

   43 ตัว

  • C. 

   44 ตัว

  • D. 

   45 ตัว

 • 2. 
  คำในข้อใดที่สะกดด้วยมาตราแม่กด
  • A. 

   การบ้าน

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   กระดาษ

  • D. 

   ขนม

 • 3. 
  คำในข้อใดที่สะกดด้วยมาตราแม่กบ
  • A. 

   ข้อสอบ

  • B. 

   โรงพัก

  • C. 

   อากาศ

  • D. 

   ขนม

 • 4. 
  คำในข้อใดที่มี่สระเหมือนกัน
  • A. 

   โม โห

  • B. 

   หู หา

  • C. 

   กา ปู

  • D. 

   ใน นา