ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบคณิต ป.1

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. จงหาผลบวกของ 8+3
  • A. 

   11

  • B. 

   12

  • C. 

   13

  • D. 

   14

  • E. 

   15

 • 2. 
  2.จงหาผลลบของ 10-6
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1