ข้อสอบคณิต ป.1

2
ข้อสอบคณิต ป.1

ข้อสอบคณิต ป.1

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.จงหาผลบวกของ 5+3
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   6

  • D. 

   5

  • E. 

   4

 • 2. 
  2.จงหาผลลบของ 9-6
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5