รอบรู้ 185 ซีไรต์54 รธน.55 ยุทศาสตร์พัฒนา ศธ เด่น

12 | Total Attempts: 1179

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 185 ซีไรต์54 รธน.55 ยุทศาสตร์พัฒนา ศธ เด่น

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ รธน.55 แกนกลาง 51 ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รางวัลซีไรต์ของคนไทย 54 คือใคร
  • A. 

   24 เรื่องสั้นของฟ้า

  • B. 

   กระดูกของความลวง

  • C. 

   แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

  • D. 

   ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต

 • 2. 
  จากข้อ 1 เจ้าของผลงานคือใคร
  • A. 

   ฟ้า พูลวรวัจน์

  • B. 

   จเด็จ กำจรเดช

  • C. 

   อนุสรณ์ ติปยานนท์

  • D. 

   จักรพันธ์ กังวาลย์

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
  • A. 

   ประถมศึกษา เวลาเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 1,000 ชม.ต่อปี

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนต้นเวลาเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม.ต่อปี

  • C. 

   ประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน 840 ชม.ต่อปี รายวิชาเพิ่มเติม ไม่เกิน 40 ชม.ต่อปี

  • D. 

   มัธยมศึกษา รายวิชาพื้นฐาน 880 ชม.ต่อปี รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 200 ชม.ต่อปี

 • 4. 
  ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ข้อใดไม่ใช่พื้นที่กลางน้ำ
  • A. 

   กำแพงเพชร

  • B. 

   พิษณุโลก

  • C. 

   อุทัยธานี

  • D. 

   นนทบุรี

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของรมว.ศธ.สุชาติ ฯ
  • A. 

   แก่งจันทร์โมเดล

  • B. 

   สูงเม่นโมเดล

  • C. 

   การสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง

  • D. 

   การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 • 6. 
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.1-6 คือข้อใด
  • A. 

   500 บาทต่อปี

  • B. 

   1,000 บาทต่อปี

  • C. 

   1,500 บาทต่อปี

  • D. 

   3,000 บาทต่อปี

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์

  • B. 

   พ.ศ.2555-2558

  • C. 

   4 โอกาส

  • D. 

   6 ยุทธศาสตร์

 • 8. 
  ข้อใดคือ VISION ยุทศาสตร์พัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558
  • A. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  • C. 

   ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โอกาส ตามกรอบแนวคิดพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ทรัพยากร

  • B. 

   แหล่งทุน

  • C. 

   ทักษะ

  • D. 

   คุณภาพ

 • 10. 
  Activity-Based Learning อยู่ในส่วนใดของโอกาส
  • A. 

   ทรัพยากร

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   แหล่งทุน

  • D. 

   ทักษะ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   วิจัย

  • D. 

   อาเซี่ยน

 • 12. 
  ยุทศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 ที่สำคัญ 3 เรื่องแรกคือข้อใด
  • A. 

   คุณภาพ - โอกาส - ครู

  • B. 

   คุณภาพ - โอกาส - อุดมศึกษา

  • C. 

   คุณภาพ - อุดมศึกษา - อาชีวศึกษา

  • D. 

   นักเรียน - คุณภาพ -ครู

Back to Top Back to top