รอบรู้ 184 นโยบายการศึกษา พัฒนา รร.เล็ก รมว.ศธ.�

9 | Total Attempts: 1465

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 184 นโยบายการศึกษา พัฒนา รร.เล็ก รมว.ศธ.�

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 184 นโยบายการศึกษา พัฒนา รร.เล็ก รมว.ศธ.สุชาติ + เด่นน่าออก โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดย รมว.ศธ.สุชาติ เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 กรอบ 5 ประเด็น

  • B. 

   5 กรอบ 6 ประเด็น

  • C. 

   6 ประเด็น 5 กรอบ

  • D. 

   6 กรอบ 6 ประเด็น

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่กรอบการจัดการศึกษา รมว.ศธ.สุชาติฯ
  • A. 

   เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน

  • B. 

   แก่งจันทร์โมเดล

  • C. 

   การเรียนรู้แบบองค์รวม (Mind Map)

  • D. 

   ปรับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก รมว.ศธ.สุชาติฯ
  • A. 

   จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีอนาคต

  • B. 

   เปลี่ยนครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยการหรือควบคุมการเรียนการสอน

  • C. 

   การควบรวมโรงเรียน

  • D. 

   โรงเรียนห่างไกล ใช้การสอนผ่านดาวเทียม

 • 4. 
  Fly ในกรอบนโยบายการจัดการศึกษา รมว.ศธ.หมายความถึงข้อใด
  • A. 

   เปลี่ยนครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยการหรือควบคุมการเรียนการสอน

  • B. 

   การเรียนรู้แบบองค์รวม

  • C. 

   หนี้สินครูและการเรียกรับเงินจากครูทุกระดับ

  • D. 

   เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน

 • 5. 
  "แก่งจันทร์โมเดล" ในนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.สุชาติ ฯ ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนใดใน สพป.เลย 1
  • A. 

   โรงเรียนบ้านนาโม้

  • B. 

   โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

  • C. 

   โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์

  • D. 

   โรงเรียนบ้านเว้าคก

 • 6. 
  การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล้กที่อยู่บนดอบหรือห่างไกลไม่สามารถควบรวมได้ให้กระทำตามข้อใด
  • A. 

   สอนทางไกลผ่านดาวเทียมและTablet

  • B. 

   สอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือTablet

  • C. 

   สอนคละชั้น และทางไกลผ่านดาวเทียมและTablet

  • D. 

   สอนรวมชั้น หรือทางไกลผ่านดาวเทียมและTablet

 • 7. 
  "ศธ.จะให้การดูแลและอบรมเด็กเหมือนลูกหลานของตนเอง เพื่อให้เด็กมีการศึกษาและมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่" อยู่ในส่วนใดของนโยบาย รมว.ศธ.สุชาติฯ
  • A. 

   การจัดการศึกษา เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน

  • B. 

   การจัดการศึกษา ปรับการเรียนการสอน

  • C. 

   การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก แก่งจันทร์โมเดล

  • D. 

   การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก Mind Map

 • 8. 
  Native Language หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เจ้าของภาษา

  • B. 

   ภาษาที่สอง

  • C. 

   ภาษาอังกฤษ

  • D. 

   ภาษาอาเซี่ยน

 • 9. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ 9 กพ 2555 มีกี่เขตพื้นที่
  • A. 

   185

  • B. 

   225

  • C. 

   261

  • D. 

   268

Back to Top Back to top