รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ + เรื่องเด่น 5

15 | Total Attempts: 1534

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ + เรื่องเด่น 5

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช + เรื่องเด่น 55 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาของ รมว.ศธ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
  • A. 

   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน

  • B. 

   ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ

  • C. 

   เน้นขยายโอกาสทางการศึกษา ๔ ด้าน

  • D. 

   พัฒนาครูคลังสมอง จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการหลากหลาย

 • 2. 
  จากข้อ 1 ข้อใด ไม่ใช่โอกาสทางการศึกษา
  • A. 

   เข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก

  • B. 

   เข้าถึงแหล่งทุน

  • C. 

   การเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ

  • D. 

   การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ
  • A. 

   การสอบ O-Net ควรมีการสอบหลายครั้งหรือทุกเดือน

  • B. 

   การประเมินวิทยฐานะ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-80 นักเรียนผู้ปกครองชุมชน 20-30

  • C. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • D. 

   ดูแลครูเหมือนลูกหลาน

 • 4. 
  เยาวชน ตามนโยบายของ รมว.ศธ.สุชาติ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   อายุต่ำกว่า 18 ปี

  • B. 

   อายุ ต่ำกว่า 25 ปี

  • C. 

   อนุบาลถึง ม.6

  • D. 

   อนุบาลถึงปริญญาตรี

 • 5. 
  ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   ผู้ที่เรียนในระดับอุดมศึกษา

  • B. 

   ผู้เรียนที่จบระดับอาชีวศึกษา

  • C. 

   ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   ผู้เรียนที่จบการศึกษาสูงกว่า ม.6

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก
  • A. 

   ห้องการเรียนรู้

  • B. 

   หนึ่งอำเถอหนึ่งทุน

  • C. 

   โรงเรียนตัวอย่างในทุกอำเภอ

  • D. 

   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายเข้าถึงแหล่งทุน
  • A. 

   Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง

  • C. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • D. 

   โครงการพลังครู

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ "โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ"
  • A. 

   Activity-Based Learning

  • B. 

   Fix It Center

  • C. 

   Internet ตำบล และ Internet หมู่บ้าน

  • D. 

   Video Link

 • 9. 
  ข้อใดคือแนวคิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 
  • A. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

  • B. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่อาเซี่ยน

  • C. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่ผู้นำอาเซียน

  • D. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่อาเซี่ยน

 • 10. 
  จากข้อ 9 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN

  • B. 

   Nurturing Towards Talent Supremacy in ASEAN

  • C. 

   Nurturing Talent Towards Supremacy on ASEAN

  • D. 

   Nurturing Towards Talent Supremacy on ASEAN

 • 11. 
  ผู้ใดไม่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554
  • A. 

   ศ.นพ. แอรอน ที.เบ็ค

  • B. 

   ดร.พอล เอ็ม.แกรนท์

  • C. 

   ดร.เดวิดที.วอง

  • D. 

   ดร.รูธ เอฟ.บิชอป

 • 12. 
  3G ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Third Generation of Mobile Telephone

  • B. 

   Tri Generation of Mobile Telephone

  • C. 

   Third Generation Telephone

  • D. 

   Tri Generation Telephone

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่  7 ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลซีไรต์2554
  • A. 

   24 เรื่องสั้นของฟ้า

  • B. 

   เรื่องของเรื่อง

  • C. 

   แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

  • D. 

   ภาพยนตร์จากชีวิตจริง

 • 14. 
  ที่ที่ถูกพิษของ "แมงมุมแม่หม้ายดำ" (Black widow spider) จะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
  • A. 

   ทนพิษบาดแผลไม่ไหว

  • B. 

   พิษวิ่งเข้าสู่หัวใจ

  • C. 

   ทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวแล้วถาวร

  • D. 

   ภาวะไตวายหรือการหายใจล้มเหลว

 • 15. 
  รัฐมนตรี สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป้น รมว.ศธ.คนที่เท่าไร
  • A. 

   46

  • B. 

   47

  • C. 

   48

  • D. 

   49

Back to Top Back to top