รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ อังกฤษ เงินใหม่ 55

14
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ อังกฤษ เงินใหม่ 55

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 181 ครม.ปู2 ศัพท์ E เงินใหม่ 55 เด่นน่าออก 55 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  รมว.ศธ.คนใหม่ใน ครม.ยิ่งลักษณ์ 2 คือ
  • A. 

   นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล

  • B. 

   นายศักดา คงเพชร

  • C. 

   นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

  • D. 

   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

 • 2. 
  แนวคิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 คือข้อใด
  • A. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

  • B. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล ในอาเซี่ยน

  • C. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ นำสู่อาเซี่ยน

  • D. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล นำสู่ผู้นำอาเซี่ยน

 • 3. 
  จากข้อ 2 ตรงกับภาษาอังกฤษ ข้อใด
  • A. 

   Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN

  • B. 

   Nurturing Towards Talent Supremacy in ASEAN

  • C. 

   Supremacy Nurturing Talent Towards in ASEAN

  • D. 

   Supremacy Nurturing Towards Talent in ASEAN

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Urgent Policies to be Implemented in the First Year ของรัฐบาล
  • A. 

   Foster reconciliation and harmony among people in the nation and restore democracy

  • B. 

   Policy on National Security

  • C. 

   Prevention of and define solutions to drug problems as a “national agenda”

  • D. 

   Earnestly prevent and fight against corruption in the public sector

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของรัฐบาล
  • A. 

   To bring about a strong and balanced economic structure

  • B. 

   To bring about a Thai society that is reconciled

  • C. 

   To prepare Thailand for the arrival of the ASEAN Community in 2015

  • D. 

   Transition of population structure and the Thai society

 • 6. 
  ธนบัตรแบบใหม่ ปี 2555 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   16 แบบ 5 ชนิดราคา

  • B. 

   5 แบบ 6 ชนิดราคา

  • C. 

   10 แบบ 5 ชนิดราคา

  • D. 

   16 แบบ 6 ชนิดราคา

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบชนิดของธนบัตรใหม่ 2555
  • A. 

   40 บาท

  • B. 

   50 บาท

  • C. 

   100 บาท

  • D. 

   1000 บาท

 • 8. 
  18 มค 2555 ประกาศใช้ธนบัตรใหม่ราคาใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   20

  • B. 

   50

  • C. 

   500

  • D. 

   1000

 • 9. 
  จากข้อ 8 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของธนบัตรใหม่ดังกล่าว
  • A. 

   มีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ำตัวเลขไทย“20”ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่าง

  • B. 

   มีแถบสีน้ำเงินที่ปรากฏด้านหลังธนบัตรเป็นแถบพลาสติกเคลือบสีน้ำเงินที่ฝังไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรตามแนวยืน โดยเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมอง

  • C. 

   มีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ำตัวเลขไทย“๕๐”ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่าง

  • D. 

   มีภาพซ้อนทับตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นตัวเลข 50 ที่สมบูรณ์

 • 10. 
  สรป ครม.ปู 2 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ปรับออก 6 สลับ 10 ปรับเปลี่ยน 11 ตำแหน่ง

  • B. 

   ปรับออก 10 สลับ 6 ปรับเปลี่ยน 16 ตำแหน่ง

  • C. 

   ปรับออก 10 สลับ 6 ปรับเปลี่ยน 12 ตำแหน่ง

  • D. 

   ปรับออก 6 สลับ 6 ปรับเปลี่ยน 12 ตำแหน่ง

 • 11. 
  ครม.ยิ่งลักษณ์ 2 ท่านใดติด แบลคลิส สหรัฐ
  • A. 

   นางนลินี ทวีสิน

  • B. 

   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

  • C. 

   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

  • D. 

   นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

 • 12. 
  นับถึง ครม.ปู 2 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีแล้วกี่คน
  • A. 

   45

  • B. 

   46

  • C. 

   47

  • D. 

   48

 • 13. 
  รัฐมนตรีท่านใดไม่อยู่ใน ครม.ปู 2
  • A. 

   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

  • B. 

   พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

  • C. 

   นายศักดา คงเพชร

  • D. 

   หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ รมว.ศธ. ใน ปู2
  • A. 

   เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2495

  • B. 

   เครื่องราชฯสูงสุด ม.ป.ช.

  • C. 

   ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

  • D. 

   อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 8 พรรคไทยรักไทย