รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู เด่นน่าออก 56

9
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู เด่นน่าออก 56

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 180 เขตใหม่ วันครู วันเด็ก เด่นน่าออก 56 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สพฐ.ร่างเขตพื้นที่การศึกษาใหม่มีจำนวนกี่เขต
  • A. 

   225

  • B. 

   228

  • C. 

   268

  • D. 

   286

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง จากข้อ 1
  • A. 

   สพป. มีจำนวน 186 เขต

  • B. 

   สพม. มีจำนวน 82 เขต

  • C. 

   สพป.ที่เพิ่มขึ้น คือ นครราชสีมา กทม และเชียงใหม่

  • D. 

   สพม.ที่มีจังหวัดละ 2 เขต คือ กทม. นครราชสีมา เชียงใหม่ อุลราชธานี นครศรีธรรมราช

 • 3. 
  ข้อใด คือคำขวัญวันเด็กปี 2555 ที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

  • B. 

   สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

  • C. 

   สามัคคีมีความรู้ คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

  • D. 

   สามัคคีมีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี

 • 4. 
  "การให้ความสำคัญที่เราจะทำอย่างไรให้เกิดความมือร่วมใจกัน มีน้ำใจ มีความประพฤติดี เป็นที่รักของเพื่อนฝูง พ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะส่งผลให้เกิดกำลังใจในภาพรวมได้" หมายถึงข้อใดในคำขวัญวันเด็ก 2555
  • A. 

   สามัคคี

  • B. 

   มีความรู้

  • C. 

   คู่ปัญญา

  • D. 

   คงรักษาความเป็นไทย

 • 5. 
  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะดำเนินโครงการใดเพื่อตอบสนอง English Speaking year 2012
  • A. 

   One day one week speak english

  • B. 

   เผยแพร่ภาษาอังกฤษสู่นักเรียน ครู ชุมชน

  • C. 

   R-radio

  • D. 

   ประชุมร่วมจัดทำหลักสูตร

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สภาการศึกษา

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สทศ.

  • D. 

   สกอ.

 • 7. 
  ข้อใด คือ กลุ่มอาชีพแรก ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 2555
  • A. 

   เทคโนโลยี

  • B. 

   เกษตร

  • C. 

   อุตสาหกรรม

  • D. 

   วิจัย

 • 8. 
  8 กระทรวงที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กระทรวงแรงงาน

  • B. 

   กระทรวงกลาโหม

  • C. 

   สำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปี 2555
  • A. 

   รุ่น 3

  • B. 

   ประเทศทางเลือกใหม่ 17 ประเทศ รวม 35 ประเทศ

  • C. 

   ระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

  • D. 

   เน้น 7 สาขาใหม่ คือ เกษตร - อุตสาหกรรม - พาณิชย์ - ความคิดสร้างสรรค์ - การบริหารและบริการ - วิจัย - อาหาร