ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 78 เพิ่มเติมสอบสมรรถนะครู ปี 53 นานาน่าออก

10 | Total Attempts: 3598

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 78 เพิ่มเติมสอบสมรรถนะครู ปี 53 นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 78 เพิ่มเติมสอบสมรรถนะครู ปี 53 นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การประเมินสมรรถนะครู อยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  การพัฒนาครูทั้งระบบ อยู่ในนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตข้อใด
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

  • E. 

   8

 • 3. 
  กลุ่มเป้าหมายครูที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู ปี 2553 รายวิชาคณิตศาสตร์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประเมินครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน

  • B. 

   ประเมินครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน

  • C. 

   ประเมินครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน

  • D. 

   ครูที่สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้เข้ารับการประเมินทุกคน

  • E. 

   ครูหนึ่งคนประเมินเพียงหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น

 • 4. 
  ครูตามข้อใดต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกโรงเรียน
  • A. 

   ครูคณิตศาสตร์

  • B. 

   ครูวิทยาศาสตร์

  • C. 

   ครูบรรณารักษ์

  • D. 

   ครูแนะแนว

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ C และ D

 • 5. 
  โรงเรียนตามข้อใดที่ไม่ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครูแนะแนว
  • A. 

   โณงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป

  • B. 

   โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน

  • C. 

   โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน

  • D. 

   โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน

 • 6. 
  วัดใดจะสร้าง “พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์”
  • A. 

   วัดธาตุทอง

  • B. 

   วัดเบญจมบพิตร

  • C. 

   วัดพระแก้ว

  • D. 

   วัดธาตุพนม

 • 7. 
  วันใดเ้ป็นวันฎีกาฯอ่านคำพิพากษา คดี 7.6 หมื่นล้านบาท พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  • A. 

   24 กุมภาพันธ์ 2553

  • B. 

   25 กุมภาพันธ์ 2553

  • C. 

   26 กุมภาพันธ์ 2553

  • D. 

   27 กุมภาพันธ์ 2553

 • 8. 
  วันมาฆบูชา ปี 2553 ตรงกับวันใด
  • A. 

   25 กุมภาพันธ์ 2553

  • B. 

   26 กุมภาพันธ์ 2553

  • C. 

   27 กุมภาพันธ์ 2553

  • D. 

   28 กุมภาพันธ์ 2553

 • 9. 
  ฟุตบอลโลก 2010 มีการจัดแบ่งกลุ่มแข่งขันออกเป็นกี่กลุ่ม
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   8

 • 10. 
  ฟุตบอลโลกคู่เปิดสนามเป็นการพบกันระหว่างทีมใด ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553
  • A. 

   แอฟริกาใต้ พบ บราซิล

  • B. 

   แอฟริกาใต้ พบ แม็กซิโก

  • C. 

   แอฟริกาใต้ พบ อุรุกกวัย

  • D. 

   แอฟริกาเหนือ พบ ฝรั่งเศส