ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  SP2 ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Stimulus Package 2

  • B. 

   Stimurus Package 2

  • C. 

   Stimulus Packege 2

  • D. 

   Stimurus Packege 2

 • 2. 
  E-ME ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Elactronic Optical System

  • B. 

   Electronic Optical System

  • C. 

   Electronic Operation System

  • D. 

   Electronic Operational System

 • 3. 
  SMIS ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   School Based Management Information System

  • B. 

   School Management Informational System

  • C. 

   School Management Information System

  • D. 

   School Based Management Information System

 • 4. 
  GFMIS ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Goverment Fiscal Management Information System

  • B. 

   Government Fiscal Management Information System

  • C. 

   Govermant Fiscal Management Informational System

  • D. 

   Governmant Fiscal Management Informational System

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  • A. 

   GFMIS

  • B. 

   B-OBEC

  • C. 

   E-ME

  • D. 

   GIS

  • E. 

   GSI

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต
  • A. 

   OUC

  • B. 

   MOU

  • C. 

   COU

  • D. 

   UMO

 • 7. 
  URL ใช้เวลาจะเข้าสู่เว็บไซต์ ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Universal Resource Locator

  • B. 

   Universal Resource Location

  • C. 

   Universal Resource Locater

  • D. 

   Universaling Resource Location

 • 8. 
  ICT ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Information Communication Technology

  • B. 

   Information Communication and Technology

  • C. 

   Information and Communication Technology

  • D. 

   Information Communicational Technology

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   PMOC

  • B. 

   MOC

  • C. 

   DOC

  • D. 

   AOC

  • E. 

   SOC

 • 10. 
  ข้อใดหมายถึงชื่อย่อของโดเมนทางการศึกษา
  • A. 

   Com

  • B. 

   Edu

  • C. 

   Org

  • D. 

   Net

  • E. 

   Gov