ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

10 | Total Attempts: 543

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 72 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาอังกฤษ)กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  SP2 ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Stimulus Package 2

  • B. 

   Stimurus Package 2

  • C. 

   Stimulus Packege 2

  • D. 

   Stimurus Packege 2

 • 2. 
  E-ME ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Elactronic Optical System

  • B. 

   Electronic Optical System

  • C. 

   Electronic Operation System

  • D. 

   Electronic Operational System

 • 3. 
  SMIS ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   School Based Management Information System

  • B. 

   School Management Informational System

  • C. 

   School Management Information System

  • D. 

   School Based Management Information System

 • 4. 
  GFMIS ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Goverment Fiscal Management Information System

  • B. 

   Government Fiscal Management Information System

  • C. 

   Govermant Fiscal Management Informational System

  • D. 

   Governmant Fiscal Management Informational System

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  • A. 

   GFMIS

  • B. 

   B-OBEC

  • C. 

   E-ME

  • D. 

   GIS

  • E. 

   GSI

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต
  • A. 

   OUC

  • B. 

   MOU

  • C. 

   COU

  • D. 

   UMO

 • 7. 
  URL ใช้เวลาจะเข้าสู่เว็บไซต์ ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Universal Resource Locator

  • B. 

   Universal Resource Location

  • C. 

   Universal Resource Locater

  • D. 

   Universaling Resource Location

 • 8. 
  ICT ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Information Communication Technology

  • B. 

   Information Communication and Technology

  • C. 

   Information and Communication Technology

  • D. 

   Information Communicational Technology

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   PMOC

  • B. 

   MOC

  • C. 

   DOC

  • D. 

   AOC

  • E. 

   SOC

 • 10. 
  ข้อใดหมายถึงชื่อย่อของโดเมนทางการศึกษา
  • A. 

   Com

  • B. 

   Edu

  • C. 

   Org

  • D. 

   Net

  • E. 

   Gov