ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 71 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาไทย)

9 | Total Attempts: 1158

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 71 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาไทย)

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 71 อักษรย่อน่าออก (ฉบับภาษาไทย)กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รร.หมายถึงข้อใด
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   โรงแรม

  • C. 

   โรงพยาบาล

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ A และ B

 • 2. 
  ข้อใดหมายถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   กพร.

  • B. 

   ก.พ.ร.

  • C. 

   กพ.ร.

  • D. 

   กพ.ร

 • 3. 
  ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   กคศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   กค.ศ.

  • D. 

   ก.คศ.

 • 4. 
  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 • 5. 
  ข้อใดคือ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   กนป.

  • B. 

   ก.น.ป.

  • C. 

   กน.ป.

  • D. 

   ก.นป.

 • 6. 
  กขป. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 • 7. 
  สกสค.ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ

 • 8. 
  3ม 3ข 1ร "1ร" หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เมาแล้งอย่ารีบขับ

  • B. 

   รีบสวมหมวกกันน๊อค

  • C. 

   คาดเข็มขัดนิรภัย

  • D. 

   ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด

 • 9. 
  สพฐ.หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

Back to Top Back to top