ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 Ld

9
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 Ld

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 LD กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Sample Question

สพฐ.คัดเลือก "ต้นแบบโรงเรียนชุมชน" มีกี่โรงเรียน

182

183

184

185

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สพฐ.คัดเลือก "ต้นแบบโรงเรียนชุมชน" มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   182

  • B. 

   183

  • C. 

   184

  • D. 

   185

 • 2. 
  โรงเรียนดีประจำตำบลของ สพฐ.มีกี่แบบ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 3. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ A มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   720 คน

  • B. 

   480 คน

  • C. 

   240 คน

  • D. 

   น้อยกว่า 240 คน

 • 4. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ B มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   น้อยกว่า 240 คน

  • B. 

   240 คน

  • C. 

   480 คน

  • D. 

   720 คน

 • 5. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ B มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   720 คน

  • B. 

   480 คน

  • C. 

   240 คน

  • D. 

   น้อยกว่า 240 คน

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ C และ D

 • 6. 
  บ้านครูน้อย มีหนี้ 8 ล้าน ครูน้อยชื่อจริงคือข้อใด
  • A. 

   นางนวลน้อย ทิมกุล

  • B. 

   นางสาวนวลน้อย ทิมกุล

  • C. 

   นางน้อยนวล กุทิมล

  • D. 

   นางสาวน้อยนวล กุทิมล

 • 7. 
  สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและแบบฝึกหัดเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องในระดับชั้นใดเป็นพิเศษ
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.2

  • C. 

   ป.3

  • D. 

   ป.3

 • 8. 
  เด็ก LD ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Learning Disabilities

  • B. 

   Learner Disabilities

  • C. 

   Learning Disabilition

  • D. 

   LearnerDisabilition

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ของ สพฐ.ตามแผนปฏฺบัติการ ปี 2553
  • A. 

   ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

  • B. 

   นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

  • C. 

   ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา

  • D. 

   สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

Related Quizzes