ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 66 แนวคิดเรียน 4 สาระ รมต.ศธ. นานาน่าออก

10 | Total Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 66 แนวคิดเรียน 4 สาระ รมต.ศธ. นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 66 แนวคิดเรียน 4 สาระ รมต.ศธ. นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แนวคิดรัฐมนตรี ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ให้ลดสาระการเรียนรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ลงกี่กลุ่มสาระ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามนโนบาย รมต.ศธ.ที่จะปรับลดลง
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ทักษะชีวิต

  • E. 

   พลศึกษา

 • 3. 
  สพฐ.จะดำเนินการตามแนวคิด รมต.ศธ. บูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นระดับประถมต้นตามข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้

  • B. 

   คิดเลขคล่อง

  • C. 

   อ่านคล่อง

  • D. 

   เขียนคล่อง

 • 4. 
  สพฐ.จะดำเนินการตามแนวคิด รมต.ศธ. บูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นระดับประถมปลายทุกข้อ ยกเว้น ใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้

  • B. 

   คิดเลขแก้โจทย์ปัญหาได้

  • C. 

   อ่านคล่อง

  • D. 

   เขียนคล่อง

 • 5. 
  สพฐ.จะดำเนินการตามแนวคิด รมต.ศธ. บูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นระดับมัธยมทุกข้อ ยกเว้น ใด
  • A. 

   ไอที

  • B. 

   ภาษาไทย

  • C. 

   การคิดวิเคราะห์

  • D. 

   ทักษะชั้นสูง

 • 6. 
  การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2552 กรณีประเมินชำนาญการพิเศษ จะต้องประเมินด้านที่ 1 และ 2 ภายในเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   3 เดือน

  • C. 

   6 เดือน

  • D. 

   12 เดือน

 • 7. 
  มาตราใดของรัฐธรรมนูญ 2550 ว่าด้วยการทำสรธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
  • A. 

   มาตรา 90

  • B. 

   มาตรา 94

  • C. 

   มาตรา 180

  • D. 

   มาตรา 190

 • 8. 
  สารเคมีชนิดใดที่วัยรุ่นไทยนิยมนำมาฉีดหน้าเพื่อให้หน้าขาว
  • A. 

   ไวอกรา

  • B. 

   กวาวเครือ

  • C. 

   กลูต้าไทโอน

  • D. 

   กลูเซลทามีเวีย

 • 9. 
  มาตราใดของ พรบ.กบข.ที่ตกไปไม่ได้รับการรับรองทำให้กลุ่มครูออกมาเคลื่อนไหว
  • A. 

   มาตรา 30

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 60

  • D. 

   มาตรา 63

 • 10. 
  พรรคร่วมรัฐบาลอภิสิทธิ์ มีกี่พรรคร่วมที่เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

Back to Top Back to top