ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออก

11

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนถึงนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะคือข้อใด
  • A. 

   1111

  • B. 

   1212

  • C. 

   1515

  • D. 

   1669

 • 2. 
  สายด่วนศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1669

  • C. 

   1759

  • D. 

   1957

 • 3. 
  สายด่วนกระทรวงไอซีทีรับเรื่องราวเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การจารกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1111

  • C. 

   2121

  • D. 

   1212

 • 4. 
  สายด่วน 1669 เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   รับเรื่องราวร้องทุกข์

  • B. 

   ไทยเข้มแข็ง

  • C. 

   บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

  • D. 

   ไฟฟ้า ประปา

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึง สายด่วน กศน.
  • A. 

   1111

  • B. 

   1212

  • C. 

   1660

  • D. 

   1669

 • 6. 
  สายด่วน AFTA หรือ เขตการค้าเสรีคือข้อใด
  • A. 

   1385

  • B. 

   1358

  • C. 

   1853

  • D. 

   1835

 • 7. 
  สายด่วน กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1597

  • C. 

   1660

  • D. 

   1669

 • 8. 
  ข้อใดคือเพลงบอลโลก2010 FIFA World Cup 2010
  • A. 

   K’naan

  • B. 

   Wavin’ Flag

  • C. 

   Wavin’ Flag – K’naan

  • D. 

   Flag – K’naan

 • 9. 
  มาตราตามข้อใดที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความต้องการแก้ไขจาก 6 ประเด็น รธน.2550
  • A. 

   94 , 101

  • B. 

   94 , 190

  • C. 

   49 , 101

  • D. 

   93 , 190

 • 10. 
  ประเทศไทยได้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์เสือโลกของ ธนาคารโลก และองค์กรเกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้าน การอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2553 จัดที่จังหวัดใด
  • A. 

   กทม.

  • B. 

   ปทุมธานี

  • C. 

   ประจวบคีรีขันธ์

  • D. 

   กาญจนบุรี

 • 11. 
  แม่ชีน้อย ณ เสถีนรธรรมะสถาน คือใคร
  • A. 

   เด็กหญิงพอฟ้า พรรณเชษฐ์

  • B. 

   เด็กหญิงพลอยฟ้า พรรณเชษฐ์

  • C. 

   เด็กหญิงเพียงฟ้า พรรณเชษฐ์

  • D. 

   เด็กหญิงเพียงฟ้า พรณเชษฐ์