ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออก

11 | Total Attempts: 512

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 60 สายด่วน นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนถึงนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะคือข้อใด
  • A. 

   1111

  • B. 

   1212

  • C. 

   1515

  • D. 

   1669

 • 2. 
  สายด่วนศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1669

  • C. 

   1759

  • D. 

   1957

 • 3. 
  สายด่วนกระทรวงไอซีทีรับเรื่องราวเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การจารกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1111

  • C. 

   2121

  • D. 

   1212

 • 4. 
  สายด่วน 1669 เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   รับเรื่องราวร้องทุกข์

  • B. 

   ไทยเข้มแข็ง

  • C. 

   บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

  • D. 

   ไฟฟ้า ประปา

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึง สายด่วน กศน.
  • A. 

   1111

  • B. 

   1212

  • C. 

   1660

  • D. 

   1669

 • 6. 
  สายด่วน AFTA หรือ เขตการค้าเสรีคือข้อใด
  • A. 

   1385

  • B. 

   1358

  • C. 

   1853

  • D. 

   1835

 • 7. 
  สายด่วน กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1597

  • C. 

   1660

  • D. 

   1669

 • 8. 
  ข้อใดคือเพลงบอลโลก2010 FIFA World Cup 2010
  • A. 

   K’naan

  • B. 

   Wavin’ Flag

  • C. 

   Wavin’ Flag – K’naan

  • D. 

   Flag – K’naan

 • 9. 
  มาตราตามข้อใดที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความต้องการแก้ไขจาก 6 ประเด็น รธน.2550
  • A. 

   94 , 101

  • B. 

   94 , 190

  • C. 

   49 , 101

  • D. 

   93 , 190

 • 10. 
  ประเทศไทยได้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์เสือโลกของ ธนาคารโลก และองค์กรเกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้าน การอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2553 จัดที่จังหวัดใด
  • A. 

   กทม.

  • B. 

   ปทุมธานี

  • C. 

   ประจวบคีรีขันธ์

  • D. 

   กาญจนบุรี

 • 11. 
  แม่ชีน้อย ณ เสถีนรธรรมะสถาน คือใคร
  • A. 

   เด็กหญิงพอฟ้า พรรณเชษฐ์

  • B. 

   เด็กหญิงพลอยฟ้า พรรณเชษฐ์

  • C. 

   เด็กหญิงเพียงฟ้า พรรณเชษฐ์

  • D. 

   เด็กหญิงเพียงฟ้า พรณเชษฐ์

Back to Top Back to top