ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ , ครูภูมิปัญญา, สอบผอ,หัตถกรรม 53 , น่าออก

11 | Total Attempts: 773

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ , ครูภูมิปัญญา, สอบผอ,หัตถกรรม 53 , น่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ. , ครูภูมิปัญญาดนตรี , คุณสมบัติสอบผอ.,งานศิลปหั ตถกรรม 53 , นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต.ศธ.คนใหม่เกิดวันใด
  • A. 

   16 ธันวาคม พ.ศ.2499

  • B. 

   17 ธันวาคม พ.ศ.2499

  • C. 

   18 ธันวาคม พ.ศ.2499

  • D. 

   19 ธันวาคม พ.ศ.2499

 • 2. 
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เคยเป็น สส.จังหวัดใด 7 สมัย
  • A. 

   นครราชสีมา

  • B. 

   นครปฐม

  • C. 

   นครศรีธรรมราช

  • D. 

   นครพนม

 • 3. 
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ดำรงตำแหน่ง รมต.ศธ.ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   14 มกราคม 2553

  • B. 

   15 มกราคม 2553

  • C. 

   18 มกราคม 2553

  • D. 

   19 มกราคม 2553

 • 4. 
  สพฐ.อนุมัติเงินตาม SP2 ให้ทุกโรงเรียนจ้างครูภูมิปัญญาด้านดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน โรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   7,360 บาท

  • B. 

   7,630 บาท

  • C. 

   7,367 บาท

  • D. 

   7,637 บาท

 • 5. 
  จากข้อ 4 ให้ดำเนินการจ้างอย่างไร
  • A. 

   จ้างในเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 200 บาท

  • B. 

   จ้างในเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 200 บาท

  • C. 

   จ้างในเวลา 19 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 200 บาท

  • D. 

   จ้างในเวลา 19 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 200 บาท

 • 6. 
  จากงบ SP2 สพฐ.ได้สั่งการให้ ทุกโรงเรียนได้ค่าครุภัณฑ์ จัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   7,367 บาท

  • B. 

   ึ7,630 บาท

  • C. 

   8,862 บาท

  • D. 

   8,682 บาท

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ผอ.รร. ของ สพฐ.
  • A. 

   ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C. 

   ต้องจบปริญญาทางบริหารการศึกษาเท่านั้น

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • 8. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 กำหนดจัดงานวันใด ที่ใด
  • A. 

   10 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เมืองทองธานี

  • B. 

   10 - 13 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เมืองทองธานี

  • C. 

   10 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ศิริกิตฯ

  • D. 

   10 - 13 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ศิริกิตฯ

 • 9. 
  หลัฐานสำคัญลำดับแรกในการรับสมัครรับนักเรียนปี 2553 คือข้อใด
  • A. 

   สูจิบัตร

  • B. 

   สูติบัตร

  • C. 

   ทะเบียนบ้าน

  • D. 

   หนังสือรับรอง

 • 10. 
  ข้อใดคือ รมต.ศธ.คนใหม่ล่าสุดที่ถูกต้อง
  • A. 

   นายชินวรณ์ บุญเกียรติ

  • B. 

   นายชิณวรณ์ บุญเกียรติ

  • C. 

   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

  • D. 

   นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ

 • 11. 
  นโยบายเรื่องแรกที่ รมต.ศธ.คนใหม่เสนอและมอบหมายคือโครงการใด
  • A. 

   1 ตำบล 1 โรงเรียนดี

  • B. 

   1 ตำบล 1 โรงเรียนดีขนาดเล็ก

  • C. 

   1 ตำบล 1 โรงเรียนดีขนาดกลาง

  • D. 

   1 ตำบล 1 โรงเรียนดีขนาดใหญ่

Back to Top Back to top