ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 42 รอบรู้การเมือง

13 | Total Attempts: 913

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 42 รอบรู้การเมือง

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 42 รอบรู้การเมืองกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่พรรค
  • A. 

   4 พรรค

  • B. 

   5 พรรค

  • C. 

   6 พรรค

  • D. 

   7 พรรค

 • 2. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก
  • A. 

   ประชาธิปัตย์

  • B. 

   ภูมิใจไทย

  • C. 

   รวมใจไทยชาติพัฒนา

  • D. 

   เพื่อไทย

  • E. 

   ชาติไทยพัฒนา

 • 3. 
  หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือใคร
  • A. 

   นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

  • B. 

   นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

  • C. 

   นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญวีกูล

  • D. 

   นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์

 • 4. 
  รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เกิดขึ้นในวันใด
  • A. 

   18 มิถุนายน 2549

  • B. 

   19 มิถุนายน 2549

  • C. 

   20 มิถุนายน 2549

  • D. 

   19 กรกฎาคม 2549

 • 5. 
  ข้อใดคือ ฉายาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ผู็้สื่อข่าวสายทำเนียบรัฐบาลตั้งให้
  • A. 

   หล่อหลักลอย

  • B. 

   ช่างจัดฉาก

  • C. 

   ใครเข้มแข็ง

  • D. 

   ทวิสกู้

 • 6. 
  จากข้อ 5 ใครได้ฉายา "แม่นม อมทุกข์"
  • A. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  • B. 

   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

  • C. 

   นายกรณ์ จาติกวนิต

  • D. 

   นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

 • 7. 
  "หล่อหลักลอย" คือฉายาของใคร
  • A. 

   นายเฉลิม อยู่บำรุง

  • B. 

   นายเนวิช ชิดชอบ

  • C. 

   นายศิริโชค โสภา

  • D. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาีชีวะ

 • 8. 
  โครงการใดของรัฐบาลได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดในปี 2552
  • A. 

   ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

  • B. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • C. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • D. 

   ประกันราคาสินค้าเกษตร

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด(รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  • A. 

   เพื่อไทย , เพื่อแผ่นดิน กลุ่ม 12, ประชาราช , ราษฎร

  • B. 

   เพื่อไทย , เพื่อแผ่นดิน , ประชาราช , ราษฎร ,ภูมิใจไทย

  • C. 

   เพื่อไทย , เพื่อแผ่นดิน , ประชาราช , ราษฎร ,รวมใจไทยชาติพัฒนา

  • D. 

   เพื่อไทย , เพื่อแผ่นดิน , ประชาราช , ชาติไทยพัฒนา ,รวมใจไทยชาติพัฒนา

 • 10. 
  ข้อใด หมายถึง พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   ประชาธิปัตย์ , ภูมิใจไทยชาติพัฒนา , เพื่อแผ่นดิน , รวมใจไทยชาติพัฒนา , ชาติไทยพัฒนา

  • B. 

   ประชาธิปัตย์ , ภูมิใจไทยชาติพัฒนา , เพื่อแผ่นดิน , รวมใจไทยชาติพัฒนา , ชาติไทยพัฒนา , ประชาราช

  • C. 

   ประชาธิปัตย์ , ภูมิใจไทยชาติพัฒนา , เพื่อแผ่นดิน , รวมใจไทยชาติพัฒนา , ชาติไทยพัฒนา , ราษฎร

  • D. 

   ประชาธิปัตย์ , ภูมิใจไทยชาติพัฒนา , เพื่อไทย , รวมใจไทยชาติพัฒนา , ชาติไทยพัฒนา

 • 11. 
  รัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 ทุกข้อคือรองนายกรัฐมนตรียกเว้นข้อใด
  • A. 

   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

  • B. 

   นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

  • C. 

   พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

  • D. 

   นายนิพนธ์ พร้อมพันธ์

 • 12. 
  รัฐมนตรีช่วยท่านใดแถลงไม่ขอลาออกขออยู่ต่อตามมติพรรคเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
  • A. 

   นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

  • B. 

   นายมานิต นพอมรบดี

  • C. 

   นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

  • D. 

   นายถาวร เสนเนียม

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รมต. และ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • B. 

   นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

  • C. 

   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

Back to Top Back to top