ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงาน ปี 2553

10 | Total Attempts: 374

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงาน ปี 2553

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปี 2553 มีการปรับขึ้นกี่จังหวัด
  • A. 

   71 จังหวัด

  • B. 

   73 จังหวัด

  • C. 

   75 จังหวัด

  • D. 

   76 จังหวัด

 • 2. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ ปี 2553 มีกี่จังหวัดที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้าง
  • A. 

   2 จังหวัด

  • B. 

   3 จังหวัด

  • C. 

   4 จังหวัด

  • D. 

   5 จังหวัด

 • 3. 
  จังหวัดใดต่อไปนี้ที่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปี 2553
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน

  • B. 

   สุโขทัย

  • C. 

   เชียงราย

  • D. 

   น่าน

  • E. 

   เพชรบูรณ์

 • 4. 
  จังหวัดใดได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุด
  • A. 

   สุโขทัย

  • B. 

   นครราชสีมา

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   พระนครศรีอยุธยา

 • 5. 
  จังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงที่สุดกี่บาทในปี 2553
  • A. 

   2 บาท

  • B. 

   4 บาท

  • C. 

   6 บาท

  • D. 

   8 บาท

 • 6. 
  จังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่ำที่สุดกี่บาทในปี 2553
  • A. 

   1 บาท

  • B. 

   2 บาท

  • C. 

   3 บาท

  • D. 

   4 บาท

 • 7. 
  กรุงเทพมหานคร มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามข้อใด
  • A. 

   170 บาท เป็น 173 บาท

  • B. 

   170 บาท เป็น 174บาท

  • C. 

   203 บาท เป็น 206 บาท

  • D. 

   203 บาท เป็น 207 บาท

 • 8. 
  จังหวัดที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำคือข้อใด
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • B. 

   น่าน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • C. 

   แม่ฮ่องสอน อุตรดิษฐ์ เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • D. 

   แม่ฮ่องสอน สุโขทัย สตูล เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

 • 9. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ปี 2553 ครม.เห็นชอบในวันใด
  • A. 

   26 ธันวาคม 2552

  • B. 

   29 ธันวาคม 2552

  • C. 

   31 ธันวาคม 2552

  • D. 

   1 มกราคม 2553

 • 10. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ปี 2553 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   26 ธันวาคม 2552

  • B. 

   29 ธันวาคม 2552

  • C. 

   31 ธันวาคม 2552

  • D. 

   1 มกราคม 2553

Back to Top Back to top