ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงาน ปี 2553

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงาน ปี 2553

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 32 ปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปี 2553 มีการปรับขึ้นกี่จังหวัด
  • A. 

   71 จังหวัด

  • B. 

   73 จังหวัด

  • C. 

   75 จังหวัด

  • D. 

   76 จังหวัด

 • 2. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ ปี 2553 มีกี่จังหวัดที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้าง
  • A. 

   2 จังหวัด

  • B. 

   3 จังหวัด

  • C. 

   4 จังหวัด

  • D. 

   5 จังหวัด

 • 3. 
  จังหวัดใดต่อไปนี้ที่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปี 2553
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน

  • B. 

   สุโขทัย

  • C. 

   เชียงราย

  • D. 

   น่าน

  • E. 

   เพชรบูรณ์

 • 4. 
  จังหวัดใดได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุด
  • A. 

   สุโขทัย

  • B. 

   นครราชสีมา

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   พระนครศรีอยุธยา

 • 5. 
  จังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงที่สุดกี่บาทในปี 2553
  • A. 

   2 บาท

  • B. 

   4 บาท

  • C. 

   6 บาท

  • D. 

   8 บาท

 • 6. 
  จังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่ำที่สุดกี่บาทในปี 2553
  • A. 

   1 บาท

  • B. 

   2 บาท

  • C. 

   3 บาท

  • D. 

   4 บาท

 • 7. 
  กรุงเทพมหานคร มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามข้อใด
  • A. 

   170 บาท เป็น 173 บาท

  • B. 

   170 บาท เป็น 174บาท

  • C. 

   203 บาท เป็น 206 บาท

  • D. 

   203 บาท เป็น 207 บาท

 • 8. 
  จังหวัดที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำคือข้อใด
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • B. 

   น่าน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • C. 

   แม่ฮ่องสอน อุตรดิษฐ์ เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

  • D. 

   แม่ฮ่องสอน สุโขทัย สตูล เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

 • 9. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ปี 2553 ครม.เห็นชอบในวันใด
  • A. 

   26 ธันวาคม 2552

  • B. 

   29 ธันวาคม 2552

  • C. 

   31 ธันวาคม 2552

  • D. 

   1 มกราคม 2553

 • 10. 
  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ปี 2553 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   26 ธันวาคม 2552

  • B. 

   29 ธันวาคม 2552

  • C. 

   31 ธันวาคม 2552

  • D. 

   1 มกราคม 2553