ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์

13 | Total Attempts: 763

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด
  • A. 

   21 ธันวาคม 2552

  • B. 

   22 ธันวาคม 2552

  • C. 

   23 ธันวาคม 2552

  • D. 

   24 ธันวาคม 2552

 • 2. 
  รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 1.2

  • B. 

   ร้อยละ 1.5

  • C. 

   ร้อยละ 2.2

  • D. 

   ร้อยละ 2.5

 • 3. 
  โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล
  • A. 

   การเมือง

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   การศึกษา

 • 4. 
  คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551
  • A. 

   วิกฤต

  • B. 

   วิกฤตเศรษฐกิจ

  • C. 

   วิกฤตซ้ำ

  • D. 

   วิกฤตซ้ำซ้อน

 • 5. 
  โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คนตกงาน

  • B. 

   คนที่ถูกปลดออกจากงาน

  • C. 

   คนที่อยากเข้าทำงานใหม่

  • D. 

   คนจบการศึกษาใหม่

 • 6. 
  ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
  • A. 

   AFTA

  • B. 

   ASIEN

  • C. 

   WTO

  • D. 

   GDP

 • 7. 
  ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด
  • A. 

   U

  • B. 

   L

  • C. 

   V

  • D. 

   W

 • 8. 
  นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด
  • A. 

   ประชาชนสำคัญที่สุด

  • B. 

   ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  • C. 

   ศูนย์กลางคือประชาชน

  • D. 

   ประชาชนต้องมาก่อน

 • 9. 
    เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด
  • A. 

   ธันวาคม 2552

  • B. 

   มกราคม 2553

  • C. 

   มีนาคม 2553

  • D. 

   เมษายน 2553

 • 10. 
  ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้
  • A. 

   2 เท่า

  • B. 

   3 เท่า

  • C. 

   4 เท่า

  • D. 

   5 เท่า

 • 11. 
  นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด
  • A. 

   อสม.

  • B. 

   เบี้ยคนพิการ

  • C. 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • D. 

   นโยบาย 5 รั้ว

 • 12. 
  แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • B. 

   เงินตอบแทน อสม.

  • C. 

   โครงการชุมชนพอเพียง

  • D. 

   ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม

  • E. 

   น้ำมัน

 • 13. 
  นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • B. 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • C. 

   1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

  • D. 

   กองทุนหมู่บ้าน

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ C และ D

Back to Top Back to top